Goodnight Daddy

Capture“O darling mukhang yatang ika’y tuliro.”
Wika ni Donya Maria kay Don Pedro.
“Halika, maupo ka’t mag-usap tayo.
Ano ba darling ang pinoproblema mo?”

Ani Don Pedro – “Honey napansin ko lang,
Kasi iyang bunsong anak nating si Juan,
Sino man ng ‘goodnight’ eh kanyang sabihan,
Eh biglaang natitigok kinabukasan.

“Oo nga darling, iyo’y akin ding napansin,
Heto nga ako’y sobrang nagtataka rin,
Nang sa kanyang lolo ‘goodnight’ ay  sabihin,
Kinabukasan ay hindi na gumising.”

“Noong isang linggo eh si aling Tinay,
Naisipan na dito’y mangapitbahay,
Bago umalis wika kay Juan eh ‘Goodbye!’
At sumagot si Juan ‘Goodnight’ po…babay.”

“At hayun nga ang kawawang aling Tinay,
Inaatake at ngayon ay nakahimlay.
Oh, eh, darling bakit naman ika’y matamlay?
Para kang balisa’t hindi mapalagay.”

“Kasi si Juan nang siya ay aking daanan
Nang ‘goodnight’ daddy ako ay sinabihan.”
At si Donya Maria ay nagulantang
At wika ni Don Pedro’y – “Honey paaalam.”

Kinabukasan si don Pedro’y gumising
Mama’y tuwang-tuwa’t siya’y buhay pa rin.
“O Inday… nasaan ba ang aking darling?”
“Eh sir… si mam po ay nandoon sa hardin.”

“Nagluluksa po si mam at sobrang tamlay.”
“Eh bakit… heto naman ako at buhay.
Dapat eh masaya siya, hindi ba Inday?”
“Kasi po iyong driver natin… namatay.”

Advertisement

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Lifelong Learner I have three passions - teaching, writing, and learning. I am a Filipino currently residing and teaching in South Korea. I blog and vlog the things I write. I have two websites and two YouTube channels where I publish my works in my areas of interest. I also use Wattpad and Pinterest to publish my creative works. I am into research as well. Some of my articles were presented at conferences and published in indexed-journals. TO GOD BE THE GLORY!

Posted on December 23, 2018, in Creative Writing, Humor and Poetry, Poetry, Tula and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. Yung Driver pla ang daddy

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: