Sa Duyan Ng Gunita

duyanDuyan ng gunita’y umugoy… marahan
Nakaraa’y nagbukas ng tarangkahan
Bago pumasok kita’y aanyayahan
Sa pamamasyal doon ako’y samahan

Hayaang kamay mo’y muli kong hawakan
Na muli ng halik  labi mo’y dampian
Sa duyan ng gunita ako’y hayaang
Mahimbing umidlip sa iyong kandungan

Pag-ugoy ng duyan huwag mong pipigilin
Hayaang gunita nakaraa’y lakbayin
Doon na lamang kita pwedeng dalawin
Doon pwede kitang hagkan at yakapin

Dahan-dahan sanang umihip ang hangin
Umawit ito at duyan ay uguyin
Hayaang nakaraa’y aking lakbayin
Hanggang rurok ng ligaya’y aking marating

Advertisement
%d bloggers like this: