Lingon

(Isang Maikling Nobela)

smoke

Kapag naglalakad kang mag-isa sa gubat o sa isang madilim na eskinita at may pumaswit sa iyo eh huwag kang lilingon. Baka kasi ang  nasa likuran mo’y isang uri ng halimaw  na kung tawagin ay  sutsot. Ano man ang mangyari eh magpatuloy ka lang maglakad at huwag na huwag kang lilingon. Kung naniniwala ka sa Diyos eh magdasal ka. Ano man ang sabihin nila… gagayahin nila ang boses ng nanay, tatay,  o sino man sa mga mahal mo sa buhay… ano man ang gawin nilang pambubuyo eh huwag kang lilingon. Hindi ka nila gagalawin kung hindi mo ibabaling sa likuran ang iyong tingin.

https://madligaya.com/2018/07/28/lingon-1/

https://madligaya.com/2018/07/30/lingon-2/

https://madligaya.com/2018/07/31/lingon-3/

https://madligaya.com/2018/08/03/lingon-4/

https://madligaya.com/2018/08/07/_lingon-5/

https://madligaya.com/2018/08/12/lingon-6/

https://madligaya.com/2018/08/16/lingon-7/

https://madligaya.com/2018/08/18/lingon-8/

https://madligaya.com/2018/08/20/lingon-9/

https://madligaya.com/2018/08/21/lingon-10/

Advertisement
%d bloggers like this: