Ang Huklubang Ipis

(Sa Piling Ng Mga Hayop – 6)

cockroach

Pilyong bubuyog kung ako ay ituring
Palipat-lipat kasi ako ng hardin
Nektar kasing ubod ng sarap simsimin
Kung saan sagana dapat ay hanapin

Wika ng marami ako raw ay hangal
Nang aking lisanin isang harding banal
Masagana naman nektar na ispiritwal
Ngunit punong bulaklak lanta ang asal

Kaya’t sa himpapawid pumailanlang
At nadako doon sa may kawayanan
Isang hardin doon aking natanawan
Nektar ng bulaklak doon ay tinikman

Sa harding iyon may paro-parong bukid
Makulay and pakpak ubod ng rikit
Lumipad ako’t sa kanya ay lumapit
“Kaisa ka namin”  pangiti nyang sambit

“Sa harding ito ika’y aming tinatanggap
Malaya mong dapuan lahat ng bulaklak”
Sa narinig ay labis akong nagalak
Ito na marahil paraisong hanap

Sa paro-paro lumapit isang ipis
Tingin  ko ako ay kanyang  kinilatis
Di mangiti at  matalim kanyang titig
Diskyumpyado man ngumiti akong pilit

Matapos sa paro-paro’y magpasalamat
Sa sahig ng hardin ako ay lumapag
Galing sa malayo pagal ang pakpak
Kaya nga’t nagpasyang ako ay maglakad

Gagambang sa halaman ay nakaukyabit
Gumamit ng sapot papunta sa sahig
Kapagdaka’y sa akin biglang lumapit
Niyaya akong mamasyal  sa paligid

“Kanina ako sa paligid nagmatyag”
Wika ng gagamba habang lumalakad
“Sa huklubang ipis dapat na mag-ingat
Kapintasan at mali ang tanging hanap”

Langgam na sa hardin aming nadaanan
Binanggit masama nitong karanasan
Ito nga daw kasing ipis na hukluban
Sobra sa galing lahat pinapapelan

Sa hardin kasi  kanya-kanya nang  gawain
Subalit ang ipis lahat gustong sakupin
Tingin sa sarili siya lang ang magaling
Kaya’t opinyon nya lang ang dapat dinggin

Tutubing karayom na palipad-palipad
Sa usapan namin ay biglang sumabat
Huklubang ipis daw ay nakakagulat
Gusto laging bida, gusto laging sikat

Nagsalita naman itong gagamba
Itong ipis daw may pagka-elitista
Parang heredero kung siya’y umasta
At alipin ang nakapaligid sa kanya

Marami pang nasabi  tungkol sa ipis
Mga bagay na sa kanya hindi lingid
Ang kanyang katwiran na nakakainis
Lahat sa hardin sa kanya daw ay  inggit

Madalas daw siyang kinaiingitan
Kaya’t walang puknat siyang sinisiraan
Maaari din daw naman na ang dahilan
“Level of excellence” niya’y di mapantayan

“Wehh, hindi nga tsong?” ang sagot ng gagamba
Wika naman ng langgam, “Naka-drugs ka ba?”
Tutubing karayom nanlaki ang mata
Sa buong hardin maririnig ay tawa

Nakita’t narinig higit pa sa sapat
Ang pilyong bubuyog ay hindi bulag
Sa pag-iisip wika nga’y hindi salat
Maging sa pakiramdam hindi hungkag

Pilyong bubuyog muiling pumailanlang
Sa paro-parong bukid siya ay nagpaalam
Baka kasi aksidenteng mayapakan
Ang pahara-harang ipis na hukluban

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: