Koreanobela

Comedy TragedyS Y N O P S I S:

Ang mundo ay parang malaking entablado at ang mga tao ay parang mga artista. Araw-araw ay may kuwentong  nangyayari at tayo ang ang sumusulat nito. Tayo ang magpapasiya kung ang kuwento nating lilikhain ay drama o komedya – minsan trahedya. Tayo rin ang magpapasiya kung may ibang tauhan tayong pagagalawin sa ating kuwento  o kung gagawin natin itong simple o komplikado.

Kanya-kanya tayo ng kuwento pero minsan may mga kuwentong sumasanga sa kuwento ng iba. Katulad ni Jack, bago pa man siya nagpunta ng Korea ay may sarili na siyang kuwento. Sina Joy at Arnold man ay may kanya-kanya ring kuwento. Ang kuwento ng dalawa’y magtagal nang nagsanga. At sa kuwento nila’y humalo pa ang kay Jack nang sila ay hindi inaasahang magkakila-kilala sa isang restaurant.

(Click on the link below to continue reading…)

Koreanovela 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: