Mas Nanaisin

woman-walking-away-from-man

(Mula sa kantang “I’d Rather” ni Luther Vandross)

Tila naubos ang pulot sa sisidlan
Ngiting kay tamis biglang naging matabang
Tala man sa mata’y nawala ang kinang
Nanlamig mong kamay ayaw nang hawakan

Lito ako’t nagpasyang ika’y lisanin
Pilit na tinuldukan ang kwento natin
Ngunit nang ikaw ay malayo sa akin
Naging marubdob sa puso ang panindim

Pumasok ako sa pintuang bumukas
May ngumiti at sa akin ay yumakap
Siya’y ‘di ikaw kaya’t dagling lumabas
Aamining ikaw ang aking hinahanap

Mas nanaisin pala na kamay mo’y hawak
Kasinglamig man ng nyebe ang iyong palad
Hindi baleng ngiti mo sa tamis ay salat
Ang dulot sa puso’y walang hanggang galak

Mas nanaising na sa gitna ng dagat
Hampas-hampasin man ng along mataas
Handang magpaduyan sa hanging malakas
Basta’t kasama kitang hawak ang layag

Heto’t naninikluhod sa ‘yong harapan
Nakapinid na puso’y muli mong buksan
Kapag nang patawad ‘di mo gagawaran
Mas nanaising mapag-isa na lamang

Advertisement
%d bloggers like this: