Bayan Ni Juan

Bayan mo Juan sagana sa likas na yaman
Buwis nama’y nagbabayad ang mamayan
May talino’t galing mga kababayan
“World Class” ang kalibre sa maraming larangan

Subalit bayan bakit hindi umaangat
Sambayana’y patuloy sa paghihirap
Karamiha’y nakuba na sa pagsisikap
Ang pag-unlad nga ba ay sadyang mailap

At ikaw Juan naghanap ng sisisihin
Payo sa iyo humarap ka sa salamin
Bakit ang sarili ay di mo tanungin
Ikaw ba’y may malasakit sa bayan natin

Ilang beses na bang si Mayor ay lumapit
Dangal mo’y sa limang daan ipinalit

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: