Payong Kapatid

hard-work

Isang kahig, isang tuka
Nanatili kang dukha
Marungis ang mukha
Naghihilamos ng luha

Sikmura mo’y kumakalam
Damit mo’y parang basahan
Nakakaawa kang tignan
Heto’t payo’y pakinggan

Ang swerte ay hinahanap
Hindi libreng matatanggap
Kumilos ka at magsikap
Tapusin ang paghihirap

Matuto sanang magdasal
Tumawag ka sa MAYKAPAL
Itama ang maling asal
Matuto dapat magpagal

Sa iba’y huwag kang umaasa
May lakas at talino ka
Kilos hangga’t may hininga
Hangga’t buhay may pag-asa

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: