FB FRENS – 1

Bianang, 02-28-10

Capture

ako’y nasabik ng akin’y malaman
magulang darating sa bansang tinubuan
upang apo’t mga anak makapiling
kahit na panandalian lamang

sa kanilang pagdating
lahat ay tuwang-tuwa
pananabik sa isa’t-isa
ay tuluyan ng naibsan

sa aming kuwentuhan akin nalaman
mahal na inay mananatili sa piling namin
subalit amang kinasasabikan natin
sa bansang Amerika muli’y babalik din

sa tatlong linggong kanilang pananatili
kasiyahan ay lalo pang tumindi
kung ako ay inyong tatanungin
sa susunod na tula sagot ko masumpungan

Advertisement
%d bloggers like this: