Dito

Ang pakiusap tula ko ay basahin
Bawat pantig nawa’y iyong bulayin
Bawat taludtod sana ay unawain
Daloy ng ritmo ang samo ko ay damhin

Dahil sa tula na lang kita mamahalin
Sa bawat pantig dito kita yayakapin
Bawat taludtod halik ipatitikim
Sa ritmo ikaw ay aking susuyuin

Dito saliksikin tunay kong damdamin
Mga katanungan mo’y dito sasagutin
Dito pagdurusa’y ating tatapusin
Mga sugat sa puso’y paghihilumin

Dito pangarap nati’y magpapatuloy
Pag-ibig sa puso ay muling dadaloy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: