Sa Gitna Ng Digmaan

S Y N O P S I S
     Ang dulang ito ay tungkol sa muling pagtatagpo ng magkasintahang
sina Ivan at Josephine. Nagkahiwalay sila ng magpasyang pumasok sa
Philippine Military Academy si Ivan upang matupad ang pangarap niyang
maging sundalo. Si Josephine naman ay isang semester na lamang sana
upang matapos sa kurso nyang Nursing. Subalit hindi na s'ya pinayagang
magpatuloy sap ag-aaral ng kanyang amang pinuno ng isang grupo ng mga
rebeledeng nagkukuta sa mga kabundukan sa probinsya ng Quezon.

    Muling magku-krus ang kanilang landas ng si Ivan ay mabihag ng
kanyang ama at dinala sa kanilang kampo. Susubukin ng karanasang ito
ang kanilang pagmamahalan.

(Click the link below to continue reading...)

Sa Gitna Ng Digmaan

SoldierSilhouette

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: