Paghilumin

depressed-man-at-the-lake

(Mula sa awiting “Unbreak My Heart” ni Toni Braxton)

Heto ako’t sa pighati’y nalulunod
Sa bigat ng lumbay puso ko’y nadurog
Ngayo’y nagsusumamo’t naninikluhod
Bumalik ka sana’t pawiin ang lungkot

Pagbalong ng luha ko’y iyong pigilin
Bisig mo’y ibuka at ako’y yakapin
Andap sa puso mo’y hipa’t pag-alabin
Damdaming kong sinugata’y paghilumin

Sakit mong idinulot iyong pawiin
Bumalik ka na’t muli akong mahalin
Ikaw ang tanglaw ko sa mundong madilim
Kay hirap mabuhay nang ‘di ka kapiling

Nasaktan akong labis nang iyong iwanan
Paggulong ng luha’y ‘di ko mapigilan
Bumalik ka’t halik labi ko’y dampian
Pighati sa puso ko’y iyong tuldukan

 

Advertisement
%d bloggers like this: