Wastong Gamit

Bibliya’y laman mabuting balitang ihahasik
Instrumento ng kapayapaan at pag-ibig
Ibahagi nang sa Maylikha kapwa’y manalig
Siya, hindi ikaw, sa kanila’y magtutuwid

Salita ng Lumikha ay dapat nating gamitin
Upang Siya ay pasalamatan at purihin
Huwag gamitin upang husgahan at sindakin
Mga kapwa mo taong hindi kayang mahalin

Ang Lumikha ay mapagmahal hindi malupit
Siya’y mapagtawad di mapagtanim ng galit
Kaya salita Niya ay huwag mong ginagamit
Upang manghusga ng kapwa at magparunggit

Huwag itong gagamiting pambato sa kagalit
Baka sa iyo lumatay salitang ihahaplit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: