Manalangin

girl-prayingBuksan ang bintana’t, kurtina’y hawiin
Pagsikat ng araw iyong salubungin
Kapag dumampi na ang sariwang hangin
Pumikit ka na’t umusal ng panalangin

Ibulong sa hangin ang iyong hiling
At manalig sanang ikaw ay didinggin
Pasasalamat sa Kanya’y iparating
Pagpapatawad Niya’y iyong hilingin

Ibulalas sa hangin iyong hinaing
Ipanalanging ito’y Kanyang lusawin
Dusa’t kabiguan mo’y ibuga sa hangin
Sa iyong isipa’y burahi’t limutin

Taimtim sanang manalangin sa Kanya
Nang ika’y puspusin ng saya’t pag-asa
Sa Kanya’y sumandal, manampalataya
Bubukal sa balon mo’y maraming biyaya

Advertisement
%d bloggers like this: