Category Archives: Poetry

Ang Bird ni Father

HARDPEN'S PORTFOLIO

The_Angry_Birds_Movie_Chuck_Transparent_PNG_Image

Umiiyak si Father isang umaga,
Bird kasi niya’y naglaho sa hawla.
May nagnakaw – ang kanyang suspetsa
Kaya’t nagpasya itong magimbestiga.

Bird na naturan mahal na mahal niya,
Hinihimas palagi gabi’t umaga,
Kasa-kasama kahit saan magpunta,
Maging sa pagtulog… hawak-hawak niya.

Kaya’t sumumpa s’yang ito’y hahanapin.
Sukdulang bawat bahay hahalughugin.
Pagiging pari sumumpang gagamitin,
Upang ang bird niya muling makapiling.

Nanawagan pagkasampa sa pulpito,
Pasimpleng tinanong ang mga Katoliko.
Ang tanong, “Sino ba ang may bird sa inyo?”
Syempre nagsitayo lahat ng ginoo.

Paring nagtanong tila nagulantang
Kaya’t ang tanong ay kagyat pinalitan.
“Anyone seen a bird?”… bagong katanungan,
Nagsitayo mga dalaga at ginang.

Mga sumisimba’y tuluyang nagtawanan
Nang tanong ni Father, muling pinalitan.
“Anyone seen my bird?”… kanyang hirit naman
At ang mga madre biglang nagtayuan.

View original post

Colored

Pigmented semantics… White is not a color.

 

black

Manalangin

girl-prayingBuksan ang bintana’t, kurtina’y hawiin
Pagsikat ng araw iyong salubungin
Kapag dumampi na ang sariwang hangin
Pumikit ka na’t umusal ng panalangin

Ibulong sa hangin ang iyong hiling
At manalig sanang ikaw ay didinggin
Pasasalamat sa Kanya’y iparating
Pagpapatawad Niya’y iyong hilingin

Ibulalas sa hangin iyong hinaing
Ipanalanging ito’y Kanyang lusawin
Dusa’t kabiguan mo’y ibuga sa hangin
Sa iyong isipa’y burahi’t limutin

Taimtim sanang manalangin sa kanya
Nang ika’y puspusin ng saya’t pag-asa
Sa Kanya’y sumandal, manampalataya
Bubukal sa balon mo’y maraming biyaya

%d bloggers like this: