Category Archives: Poetry

The Lonely Boat

“What am I without you?”
The boat asked the sea.
Then begged…

Bring back the tide,
make me alive
I beseech thee.

Bring back the tide
Let me ride your waves
Toss me to and fro,
Throw me up high…
then splash me down hard
into your waiting arms.

Bring back the tide,
Pull me out of the dock!
I’d rather face the peril
of being whipped
by the mighty waves of your love
than left alone
moored in the sand along the beach
in that sand wet in tears
of anguish and grief.

Kapag Umibig

Winika ni Balagtas ating balikan
Pag-ibig daw… “labis makapangyarihan.”
Kapag pinana’t sa puso’y tinamaan
Utak ay lumilipat sa talampakan

Wika nila’y kapag tumibok ang puso
Pupungay ang mata tutulis ang nguso
Lutang at tulala parang tinotoyo
Nagiging pasaway tumitigas ang bungo.

Kapag umibig lahat ay sasawayin
Mga bilin ni nanay ‘di papansinin
Upang ang kasintahan ay makapiling
Mataas man ang bakod ay aakyatin.

Basta’t ang pag-ibig ay masunod lamang
Basta’t kasama mahal na kasintahan
Tatakas at lahat ay tatalikuran
Magiging bingi’t magbubulag-bulagan.

Animo kasi na shabu ang pag-ibig
Kapag tinamaan ka’y t’yak na maaadik
Harangan ka man ng sibat o ng kampit
Bisig ng sinta mo’y yayakaping pilit.

Kung bakit ganoon mahirap sagutin
Hiwaga ng pag-ibig mahirap arukin
“Gamitin ang isip…” kay daling sabihin
Ngunit tibok ng puso’y  mahirap pigilin.

Pag-ibig ay kantang puso ang aawit
Isip ma’y matalas ‘di ito malilirip
Pag-ibig… wikang puso lang ang gagamit
‘di mabibigkas ng pipi’t binging isip.

Mirage

Felt it was.
Thought it was.
But…it wasn’t 

I saw you…
smiling.
I felt your lips
kissing mine.
But when the amber’s gone
you vanished.
In thin air
you disappeared. 

The cinder is our only chance
but it has now turned to ashes.
The wind has blown away
the faintest flicker of hope
that there’s a “you and me.”

But…
It can’t be… shouldn’t be.
The “you and me”
is nothing
but a “could have been.”

You were there
or so I thought.
But you were never.
Or shall I say…
you should have not been there.

Everything was indeed perfect.
Or so I thought.
But everything is nothing
… but a mirage.

But I could still
hold you
kiss you…
that’s when you visit me
in my dreams.
Only in my dreams.
For the “we”
is but a dream.
And you
…. just a mirage.

%d bloggers like this: