Category Archives: Poetry

Like Wine

Be like wine.
As you age,
be sweeter…
be fuller.

Age with grace…
be not a disgrace.
Be elegant.
Be opulent.

Like an aged wine.
Let your value appreciate,
not depreciate.

Life’s an oak barrel.
Live to be smoother.
full-bodied
intense.

That barrel
should have made you…
well-rounded
like a wine.

Freedom To Verse

I am free!

My verse is free!

I verse –

whatever

whenever

however.

I versify –

my joys,

hurts,

thoughts,

and my angsts.

I versify my visions and dreams,

I versify my beliefs…

and disbelief

my faith and the lack of it.

I conjure up my shallowness and depth

from the hat I call my verses.

I turn to verse when… and if I want.

I am free to verse away from meter…

to verse away from rhyme.

For to verse is a freedom!

Shouldn’t be chained…

nor boxed.

Shouldn’t be buried in the grave of standards.

Ako’y Alipin Mo

Ika’y pintig na sa puso ko’y tumibok
Lakas na sa mundo ko’y nagpapaikot
Ngunit ang ngiti mo sa akin ang dulot
Isang laksang saya’t labis-labis na lungkot

Ikaw ay kaligayahang dapat damhin
Gayon ma’y  mabigat ka ring suliranin
Ika’y kayamanan kung aking ituring
At kabayarang dapat na balikatin

Ika’y amihang ginhawa sa tag-init
Hatid mo ri’y init pag gabi’y malamig
Kandungan mo’y itinuturing kong langit
Bilangguan nang inaliping pag-ibig

Ang ibigin ka’y parusa kung ituring
Ngunit takda ko’y maging iyong alipin
Hagupit ng pagmamahal tatanggapin
Kung ito ay sa puso mo manggagaling

Talinghaga kang mahirap na arukin
Palaisipang ‘di ko kayang sagutin
Magkaganun man ikaw ay mamahalin
Magpakaylan man ‘di kita lilimutin

Pangako mo ma’y mahirap panghawakan
Madali mang sa iyo na ako’y iwanan
Ang mahalin mo kahit panandalian
Dulot ay ligayang walang katapusan

<span>%d</span> bloggers like this: