Blog Archives

Oh C.M.

Love-of-CoffeeOh C.M.

You’re strong,
but sweet.
You lift me up.
You make my heart beat fast…
You gave me sleepless nights.

They say you’re no good for me.
Thus I tried hard to avoid you,
against my will.

I succeeded!!!

But just briefly,
Because one day… that familiar scent,
Shattered the promise I made,
To never fall again under your addicting spell.

So down I went to the coffee shop,
Where I first met you.
I was excited oh C.M.,
To have my soul,
Enslaved again by your fullness…
Twisted by your sweetness.

There in the coffeehouse
I told the server
“C.M. please!”
“And what’s that sir?” She asked.
“Caramel Macchiato!!!” I replied.

Source: Oh C.M.

Kabilin-bilinan ng lola…

tsismisan

Heto na ang mga matalinhagang payo ni lola na pinadaloy sa apatang taludturan. Patula kang pagpapayuhan ng lola. Sundin mo ito kung ayaw mong mahagupit sa puwit gamit ang mabilog at mahabang sanga ng bayabas.

Simulan mong basahin…patikim-tikim. Pilitin mong gustuhin… ang mga payo ni lola. Hangga’t ang mga payo n’ya sa isip mo humukay ng malalim… hangga’t mahirapan ka nang  tanggalin. Parang bisyo. Hala sige… LAKLAK na.

————————————————
grandma4 INGGIT NA EH GALIT PA…
————————————————

Pakawalan mo na ang kimkim na galit
Iya’y anay na sumisira ng isip.
Ibuga sa hangin nalanghap mong inggit
Lason iyang papasikipin ang dibdib.

_____

H’wag manibugho sa kapitbahay na mayaman,
H’wag piliting sumabay sa kanyang pamantayan.
Gumasta ka’t pumorma ayon sa kakayahan –
Sa biyayang meron ka matutong masiyahan.

_____

Pababa ang paa nila’y h’wag hilahin,
Bagkus kamay nila’y pataas batakin.
Inggit at galit sa limot ay ilibing,
Tagumpay pwedeng sabay ninyong abutin.

_____

Galit parang naglalagablab na uling,
Kapag ‘di bibitiwan puso’y papasuin…
Kapag sa dibdib patuloy na kinimkim,
Katahimikan ng isip tutupukin.

_____

Kapag ang kapatid may biyayang nakamit,
Nanggagalaiti ka ba mata’y naniningkit?
Nagdadabog ka ba dibdib ay naninikip?
Sa ganyan ang tawag ay… matingding inggit!

_____

Ang inggit ay parang batong nakadagan sa isip.
Galit nama’y parang tinik… nakabaon sa diddib.
Mga ito’y hadlang upang ikaw ay matahimik…
Kapag ‘di maiwaksi ligaya’y ‘di makakamit.

_____

Maging masaya, kapag kapwa mo ay nagtagumpay
Magalak na narating, pangarap nilang pinanday
Huwag dahil sa inggit, sa sahig ika’y maglupasay
Bumangon ka at mangarap, pilitin ring magsikhay.

————————————————
grandma4 SA MAKAKATING DILA…
————————————————

May isang hayop mailap at mabangis.
Ito’y dila mong nasa loob ng bibig.
Kontrolin mo yan… itali ng mahigpit
Nang hindi magulo, buhay mong tahimik.

_____

Dila nati’y matalas parang patalim,
Napakadaling manugat ng damdamin.
Kaya nga’t anuman, ang nais sabihin
Pag-isipang mabuti, bago bigkasin

_____

Bakit kapintasan laging sisilipin –
Kung may maganda namang pwedeng purihin.
Bakit pagkukulang pilit hahanapin –
Ngunit ang kabutihan ayaw pansinin.

_____

Kawikaang kapag makikitid ang utak…
Tao ang paksa kapag sila ay nag-usap,
Sa saliw ng tsismis sila’y umiindak,
Makakating dila’y makasira ang hanap.

_____

Bakit parang ikaw ay nasisiyahan?
Kung ang kapwa-tao mo’y sinisiraan.
Bakit parang ika’y naliligayahan?
Kapag iba’y nakalasap ng kabiguan.

————————————————–
grandma4 IKAW NA PERFECT…!
————————————————–

Mataas mang antas sa buhay narating…
Ilan mang kurso kinaya mong tapusin…
Matalino ka man maganda o magaling…
Wala kang karapatang kapwa ay hamakin!

_____

Sariling kahinaan bakit ayaw tanggapin,
Ikaw na ang nagkulang ayaw mo pang umamin.
Kadalasan kasi na sa sarili ang tingin,
Ay walang bahid-dungis at walang kasing-galing.

_____

Aming salaming nakasabit sa dingding,
Samo ko ay laging ibulong sa amin,
Na dungis ng iba ay bago  punahin…
Uling sa mukha nami’y dapat  linisin.

———————————————
grandma4 KAYBIGAN BA KAMO?…
———————————————

Bulong ng kaybigan bago paniwalaan,
Kabilang panig iyo munang pakinggan.
Gamiting maayos timbangan ng katwiran,
Kung sino ang tama iyon ang panigan.

_____

Kaybigan mo ay matamang kilatisin,
Tunay na pagkatao dapat alamin,
H’wag papanigan masama n’yang gawain,
Kabuktutan niya’y tulungang baguhin.

————————————————
grandma4 PALASIMBA PALA HA…
————————————————

Salita ng Lumikha ay dapat nating gamitin
Upang Siya ay pasalamatan at purihin
Huwag gamitin upang husgahan at sindakin
Mga kapwa mo taong hindi kayang mahalin

sikat-ang-pinoy-wala-ka-sa-lolo-ko-juan-tamad

——————————————————-
grandma4 MANGARAP KA’T MAGSIKAP…
——————————————————

Nakataas na ang iyong layag
Sagwa’y handa nang muling isikad
Lalakbayi’y malawak na dagat
Sisisirin pangarap na perlas

_____

Gaano man katayog pangarap natin
Matarik man ang bundok na aakyatin
Bukod pa sa anking talino at galing
T’yak ang tagumpay kapag nanalangin

_____

Sa sariling hulmahan pangarap ay hubugin
Ukitin ang tagumpay, at sa Diyos manalangin
Huwag umasa na swerte ay kusang darating
Magpagal at magsikhay, pangarap ay tuparin

_____

Upang maabot minimithing pangarap
Magsikap ka at piliting makalipad
Iyong ikampay sariling mga pakpak
Sa bumbunan ng iba ay huwag yayapak

_____

Mahirap akyatin matarik na bundok
Pawis tagaktak manginginig ang tuhod
Subalit kapag nakarating sa tuktok
Tanawi’y lulunurin matinding pagod

_____

Mataas pa ang bundok na aakyatin
Maraming pagsubok pa ang susuungin
Matindi mang panganib ika’y subukin
Patuloy ka lamang sanang  manalangin

_____

Hindi magugutom and taong masipag
Tiyak ang tagumpay kapag nagsisikap
Ngunit kung ika’y kalahi ni Juan tamad
Buhay mo ay babaon sa dusa at hirap

_____

Hindi kasalanan ang maging mahirap
Ang kasalanan ay ang hindi magsikap
Swerte mo’y hindi nakaguhit sa palad
Perlas itong dapat ay sisirin sa dagat

_____

Walang maghihirap kung walang tamad
Kapag batugan ka’y hindi ka uunlad
Kaya’t kung sa buhay ay nais umangat
Magbanat ng buto at laging magsikap

_____

Bangka mo’y patuloy naglalakbay sa dagat
Katig ay matibay unos man ay humampas
Ang sagwan mo’y ikampay hangga’t may lakas
Hintayin mo hanging iihip sa layag

———————————————
grandma4 MANGARAP,  PERO…
———————————————

H’wag gumapang sa balag ng alanganin
H’wag kakapit sa punyal na ubod talim
Paninindigan dapat na pagtibayin
Tatahaking daan dapat ay tuwirin

_____

Kapag sa Panginoon mananalangin
Kapag ng biyaya ikaw ay  humiling
H’wag kang tumunganga’t milagro’y hintayin
Pagpaguran biyayang nais tanggapin

_____

Sa tala’y h’wag ibulong ang iyong hiling
Wala itong tenga upang ika’y dinggin
Kakahinatnan h’wag sa baraha silipin
Buhay ay ‘di sugal, h’wag mong balasahin

———————————————
grandma4 TAGUMPAY…
———————————————

Sa timbangan mo tagumpay ay sukatin
H’wag panukat ng iba ang gagamitin
Sa sariling hulmahan pangarap buuin
Iukit mo sa bato h’wag sa buhangin

_____

Panuntunan ng iba ay h’wag gagamitin
Kung ang tagumpay ay nais mong sukatin
Matarik man ang bundok na dapat akyatin
Dapat mong iukit landas na tatahakin

_____

Bunga ng tagumpay ay ubod ng tamis
Kung puno’y dinilig ng dugo mo’t pawis.
Ang lasa nito’y parang apdong kay pait
Kung luha ng kapwa ginamit mong pandilig

_____

Sa ano mang tagumpay na iyo nang narating
Magbulay-bulay ka nga’t sarili ay tanungin
Langgam ka bang nagsikhay sa liwanag at dilim
O dili kaya’y lintang kumapit sa patalim

_____

Tagumpay ay hindi pwedeng namnamin
Kung nanlamang ka kaya mo narating
Milyon-milyon ay madaling gastahin
Kung sa pagnanakaw ito nanggaling

_____

Kay tamis ng tagumpay kapag nakamtan
Nang walang taong ginamit o tinapakan
Masarap magtampisaw sa karangyaan
Kung salaping gamit ay pinagpaguran

_____

Tamis ng tagumpay bago mo lasapin
Magbulay-bulay at sarili’y tanungin
Saan ba tumapak nang tagumpay sungkitin
Sa bumubunan ba ng kapwa-tao natin?

———————————————
grandma4 KAPAG SINUBOK…
———————————————

Ngiti mo ay ‘di maikubli ang kalungkutan
Sa mata’y banaag sakit na nararamdaman
Kung ang luha ay dadaloy hayaan mo lamang
Araw mo’y sisikat din matapos ang tag-ulan

_____

Bagwis sana ay patuloy lang na ikampay
Salubungin man ng unos ay h’wag maglulubay
Ibuhos ang lahat-lahat h’wag manlupaypay
Sa dulo ng bahaghari ginto’y naghihintay

_____

Malakas man ang bagyo humuhupa rin
Tiyak hihinto malakas nitong hangin
Tikatik nitong ulan pagtila’y hintayin
Panibagong araw ay tiyak na darating

_____

Sa pagkalugmok ay bumangon kang pilit
Muling ikampay ang nabali mong bagwis
Liparin ang malawak na himpapawid
Sariling tadhana sa langit iguhit

_____

Sanga-sangang daan man aking lalakbayin
Panganib at pagsubok tiyak susuungin
Kwento ng buhay hindi pwedeng pigilin
Maraming kabanata pa ang susulatin

———————————————
grandma4 HETO PA IBA…
———————————————

Ang isipa’y parang kulay na ‘di kukupas
Kapag ginamit lalo itong tumitingkad
Ang isip mangangalawang na parang itak
Kapag ‘di ginamit mawawala ang talas

_____

Likas ang pagtulong ng pusong busilak
At walang kapalit itong hinahangad
Hindi nagbibilang hindi nanunumbat
Hangal ang hindi dito’y magpasalamat

_____

Respeto’t pasalamat ay magkatulad
Mga ito’y kusang-loob igagawad
Ibinibigay lang kung karapat-dapat
At kung ayaw naman ay h’wag manunumbat

 

———————————————
grandma4 TANDAAN…
———————————————

Kay sarap ng buhay na tahimik at payak
Lalo na kung puso’t isipan ay panatag
Landas ay ituwid patuloy na magsikap
Saya’y lubos kapag mithi’y natutupad

_____

Ang palagian natin sanang isipin
Ano man ang gawin at ating sabihin
Ang mga ito’y nagsisilbing salamin
Ng taglay at tunay na pagkatao natin

_____

Kung kapwa mo tao ika’y iniiwasan
Nagsisilayo mabubuting kaybigan
Panahon na upang iyong pag-isipan
Ano ba ang iyong naging pagkukulang

_____

Matagumpay ka man at sobra-sobrang magaling
Paa sa lupa’y lagi mo sanang pasasayarin
Huwag kang lilipad at umikot na parang hangin
Ipo-ipong malilikha ‘di mo kakayanin

Source: Kabilin-bilinan ng lola…

PAKWELANG TALUDTURAN

boy-dog-laughing-eps-file-simple-technique-39411084

Nag-eksperimento ako sa isang uri ng tula. Sinubukan kong gumawa ng tulang apatang taludtod (quatrains sa English) na ang unang tatlong linya ay animo’y seryoso ang tinatalakay subalit ang pang-apat (ang tinatawag na clincher) ay sundot na patawa. Tinawag ko itong “pakwelang taludturan.”  Hindi ko lang alam kung may dati nang gumawa ng ganito.

Meron din naman akong ilang mga apatang taludtod dito na straight-forward na patawa at walang parteng seryoso.

Mahirap gawin. Wika nga nila, ang pagpapatawa ay isang seryosong bagay.  Sana nga lang ay matawa kayo.

———————————————
SMILEY2 HETO ANG PANIMULA!
———————————————

Pakwelang taludturan ay pausuhin
Simulang seryoso sa biro’y tapusin
Tagiliran ng babasa’y susundutin
Ngiti nila’t utot ating palabasin

———————————————
SMILEY2 YUCKY…!
———————————————

Habang nakapikit ako’y may nalanghap
Ito ay samyo ng hinog na bayabas
Natakam…kaya’t mata ko’y iminulat
“Ay sus!”Katabi ko… braso’y nakataas

_____

Bakit ako’y hirap na ika’y tanggihan
Hindi mapakali kapag ika’y nagparamdam
Kapag tumawag ka lahat iiwanan
Hahanapi’y inidorong mauupuan

_____

Pinipigilan ma’y lumalabas kang pilit
Doon ka dumadaan kung saan masikip
Kapag lalabas ka na ako’y alumpihit
Baka may makaamoy o makadinig

———————————————
SMILEY2 YUMMY…!
———————————————

Namumulang kutis oh katakam-takam
Ako’y nanggigil, nanginig ang kalamnan
Tumulo ang laway…sila’y nilapitan
Grilled chicken sa kaliwa…lechon sa kanan

———————————————
SMILEY2 CAFFEINATED…!
———————————————

Nangakong kita’y kakalimutan
Nangakong ‘di ka na babalikan
Pangako’y ‘di ko mapanindigan
O kape kay hirap mong iwasan

———————————————
SMILEY2 HI SEXY…!
———————————————

May seksing sa jeep nakatapat ng upuan
Aba’t labi ko matamang pinagmamasdan
Tumabi sa akin at ako’y binulungan
“Brod! Mugmog mo sa nguso iyong punasan!”

_____

Sa mata n’yang kay pungay ako’y natingin
Sa nakita’y nabagabag ang damdamin
Di ko napigilang pabulong na sabihin
“Miss may mutang sa kilay mo lumambitin.”

_____

Dalagang nakatayo sa harapan ko
Aba’y tumitingin sa aking pundiyo
Ngumiti’t lumapit…binulungan ako
“Ay kuya…bukas ang zipper ng lonta mo.”

_____

Bebot sa parke… ako ay nginitian
Umakbay sa akin nang aking tabihan
Sa kanyang ibinulong ako’y gulantang
“Cellphone mo!” Kung hindi kita’y gigripuhan.”

_____

Kutis mo’y makinis malambot parang bulak
Mahubog na katawan mo’y nakakagulat
Nang kita’y lapitan at ikaw ay humarap
Tinutubuan ka pala ng bigote’t balbas

———————————————
SMILEY2 BILBILING STRUGGLES…
———————————————

Mahirap man ay dapat ko nang aminin
Masakit man ay dapat ko nang tangapin
Sinikap ko ngunit ano man ang gawin
Bilbil ko ay hindi na kayang tanggalin

_____

Pilit pumupulupot sa aking baywang
Habang buhay yata akong didikitan
Kahit anong gawin ayaw akong iwan
O BILBIL pakiusap ako’y tantanan

_____

Di nga ba’t tayong dalawa’y nagsumpaan
Na magpakaylanman ay walang iwanan
Sa kabilang buhay man ika’y susundan
Akong BILBIL mo’y h’wag nang ipagtabuyan

———————————————
SMILEY2  PAUTANG NGA…!
———————————————

Nakabuntot ka’t lagi akong sinusundan
Halos oras-oras kung ako’y tawagan
Pangako sa iyo sana’y panghawakan
Pautang mong 5-6 aking babayaran

_____

H’wag kang mawawalay sa aking paningin
Kung mawawala ka’y pilit hahanapin
Susundan ka kahit saan makarating
Hangga’t ‘di bayad ang utang mo sa akin

———————————————
SMILEY2  PILLOW TALK…!
———————————————

Nanabik sa gabi na ako ay yakapin
Hinahanap ka kapag dumatal na ang dilim
Sana naman ako ay lagi mong dalawin
Pakiusap ANTOK ako’y iyong pansinin

_____

Higpit ng yakap ko’y ‘di mo tinanggihan
Dulot mo’y ginhawa sa pagal kong katawan
Sa lungkot at ligaya ako’y sinamahan
H’wag ka sanang mawala mahal kong UNAN

 _____

Ikaw ang kanlungan ko kapag tag-lamig
‘di pinagdamot  ang kaylangan kong init
Maging mga luha ko’y iyong pinapahid
Giliw kong kumot ika’y kagamit-gamit

———————————————
SMILEY2  TOOTH FAIRY …!
———————————————

Wala kang awa nuknukan ka ng lupit
Sobra-sobra ang dulot mong pasakit
Gabi’t araw ako ay naghihinagpis
Isusumbong na kita sa aking dentist

———————————————
SMILEY2  FAIRY TALE…!
———————————————

Si Sleeping Beauty dati’y may insomnia
At si Cinderella ay may alipunga
Si Snow White nama’y gumamit ng Gluta
Hetong si Rapunzel may balakubak pala

———————————————
SMILEY2  HAIRY TALES!
———————————————

Napaka-cute mo at ubod pa nang lambing
Gustong-gusto mong sa aki’y lumambitin
Balbon ka’t maputi kay sarap haplusin
Sana lang oh tuta h’wag akong kagatin

__________

Bakit sa akin lagi kang bumubuntot
Kahit saan magpunta kita’y kasunod
Didikit ka pa’t katawan mo’y ihahagod
“Halika na BROWNIE h’wag ka nang malungkot.”

———————————————-
SMILEY2  FIREWORKS DISPLAY …!
———————————————

Kung sa bagong taon bawal ang paputok
Di sige tayo na lang ay manorotot
Hala iangat kili-kiling maantot
Tapos sabay-sabay tayong mag-siutot

_____

Ang wika ni Brod Pete ay may nasusulat
Na paputok daw pala dala ay malas
Kasi espiritung gumagala sa labas
Sa bahay n’yo papasok kapag nagulat

———————————————
SMILEY2  THANKS ANDREW E. …!
———————————————

Kay Andrew E. ang pasalamat ay labis
Heto nga’t sasabihin ko na kung bakit
Kay daming dilag kasi ako’y inibig
Nang mauso ang “Humanap Ka Ng Pangit”

 

Source: PAKWELANG TALUDTURAN

%d bloggers like this: