Tambutsong Maingay (Doon Po Sa Amin – 2)

tam

Aking pluma ay muling maglalakbay
Ipagpapatuloy aking  pagtalakay
Tungkol sa TAMBUTSONG sadyang pinaingay
Ng ilan sa mababait naming kapitbahay

Dito sa amin ay isang kautusan
TAMBUTSONG maingay di pinapayagan
Kabilang ito sa aming “rules and guidelines”
Napagkasuduan ng aming samahan

Sa nakaraang tula aking nabanggit
Mga kasamahang ubod ng babait
Baluktot na katwiran ipinipilit
Mahirap arukin, mahirap malirip

Kung TAMBUTSO ng motor nais baguhin
Totoong sila’y ‘di puwedeng pigilin
Tutal pera nga nila ang gagastahin
Kaya’t gagawin kung ito’y nanaisin

May mga umagang kami’y magugulat
Mula sa kama ay muntik nang malaglag
Aakalaing may bombang sumambulat
Ganyan ang motor nila kapag ini-istart

Minsan kapag gabi naman ay tahimik
Katawa’y pagal at pilit umiidlip
Haharurot motor nila at bibirit
Parang bangungot, ikaw ay magngingitngit

Katanghaliang tapat parang kumukulog
Maingay na TAMBUTSO ganyan ang tunog
Kapag nadinig  tiyak na mabubugnot
Mapapamura ka sa tindi ng yamot

Umaga, tanghali o maging sa gabi
TAMBUTSONG maingay nakakarindi
Kapag umandar, ikaw ay mabibingi
Bakit kapitbahay ‘di makaintindi

Sobra bang sensitibo ng aming tenga
Sobra bang maikli ang aming pasensya
Kami nga ba ay walang pakikisama
At ‘di matiis ingay ng TAMBUTSO nila

Bakit patakaran ‘di na lamang sundin
TAMBUTSONG maingay ay patahimikin
O kaya’y sa loob ng subdivision namin
Maingay nilang motor huwag paandarin

Maingay na TAMBUTSO sana’y ipagbawal
Lalo na sa mga lugar  na “residential”
Meron sanang batas na maipa-iral
Na TAMBUTSONG MAINGAY idiklarang ilegal

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: