Ang Boyfriend Ni Bunso

wrong-boyfriend

Isang hapon sa bahay ni pareng Kulas
Mga anak na dalaga’y kinausap.
“Kumusta mga anak?” – kanyang bungad
Tatlong dalaga’y sabay-sabay nag-thumbs up.

Ang tatlong dalaga’y ating kilalanin
Ate sa magkakapatid ay si Lambing
Ang ditse’y  Ngiti kung kanilang tawagin
Bunso’t sanse ang palayaw nama’y Hinhin

“Nag-boyfriend na kami.” Wika ng panganay.
“Huwag ka pong magalit sa amin itay
Mga boyfriend namin mahal kaming tunay
Asahang kami’y nasa mabuting kamay.”

Dagdag ni Lambing – “BF ko’y makabayan.”
Tumango ang Kulas… mukhang nasiyahan.
Lalo na nang si Ngiti siya’y bulungan –
“Sweetheart ko po ’tay makapamilya naman.”

“Papa ko po’y maka-Diyos at madasalin!”
Taas noong sabi ng bunsong si Hinhin.
“Good job anak… s’ya ba’y kakilala namin?”
“Oo naman po! Siya’y si Father Kevin.”

 

Advertisement
%d bloggers like this: