“KIMCHIED”

HARDPEN'S PORTFOLIO

This is where I post articles that chronicle my gastronomic journey here in South Korea. I call this section of my website “kimchied.” I couldn’t find a better title. Thanks to whoever coined the word.

— 0 —

2

There is a possibility that when we go to another country (either as a tourist or as a worker), we might experience culture shock. It happened to me here in South Korea. But mine is a culture shock unlike any other. It was like I was shocked, not to my dismay, but to my delight.  

Which part of Korean culture did that?

It’s their FOOD!

That’s right! It’s the food. When I had my initial encounters with this element of Korean culture, I was shockingly delighted.

It’s not much with the newness to me of the Korean cuisine. I have actually read a lot about Korean dishes before. Even the Korean…

View original post 488 more words

Katangi-tangi Ka

(Inspired by Ed Sheeran’s “Perfect”)

asianMay gatas pa sa labi’t salat sa isip
Nang sa puso ay may damdaming gumuhit
Wala pang muwang kaya noo’y ‘di batid
Iyon pala kung tawagin ay pag-ibig

At ngayo’y aking nang naiintindihan
Kamay mo ay hindi ko na bibitawan
Pakiusap h’wag mo akong iiwanan
Pag-ibig mo ang tangi kong kayaman

Ngalan mo’y nakaguhit sa aking palad
Ika’y katuparan ng aking pangarap
Katangi-tangi ka at walang katulad
Pakiwari ko’y ‘di ako karapat-dapat

Katangi-tangi’t walang makahihigit
Marilag ka’t tunay na kaibig-ibig
Ikaw ay isang anghel galing sa langit
At ako’y alipin ng taglay mong akit

Mapalad ako’t pinili mong ibigin
At sinamahan sa daang tatahakin
Sa anomang pagsubok na haharapin
Mahigpit ka lang na humawak sa akin

Halina’t sa damuhan kita’y dadalhin
Doon hayaang mahigpit kang yakapin
Indak ng pag-ibig ay ating sayawin
Himig ng puso sabay nating awitin

Ang Good News ni Misis

mother“Matutuwa ka sa ibabalita ko!”
Ang wika sa text ng kabiyak ni Pedro
Kaya’t nang matapos ang kanyang trabaho
Buong pananabik na umuwi ito

“Honey ano ba ang ibabalita mo?”
Ang kaagad na tanong sa misis nito.
At ang sagot – “Magiging tatlo na tayo.”
At Pedro’y sumigaw, “Yes tatay na ako!”

“Teka muna sweetie, ika’y maghinay-hinay.
I don’t mean na ikaw na’y magiging tatay
Tayo’y magiging tatlo dito sa bahay
Kasi dito titira ang aking nanay.”

%d bloggers like this: