TIBONG CAGAYANO

Tibong Cagayano, 02-28-10

him 19

Nang ako’y nagpasalamat sa inspirasyong bigay mo,
sa tula ko ipina-abot ang pagsasabi ng “thank you,”
nabanggit ko doon ang hangarin ng aking puso,
na gumamit din ng isang Alias… tulad mo!

Alam kong mga sikat na manunulat lang naman,
ang karamihang gumagamit ng Alias na pangalan,
ngunit bilang tao, ako naman siguro ay may karapatan,
huwag lang sana akong hiyain at pagtawanan!

Ipagpaumanhin mo sana aking kaybigan,
kung ang paggamit ko ng Alias ay isang kapangahasan,
hindi naman sa ako ay nagdudunung-dunungan,
gusto ko rin lang may pagkakakilanlan!

Tibong Cagayano… iyan ang napili kong gamitin,
bilang pangalan sa lahat ng aking mga sulatin,
dalawang salita na may kahulugang malalim,
sa kaibuturan ng puso ko, ito ay nakatanim.

Tibong… tawag sa aking ama nung kabataan niya,
sa palayaw na ito, siya ay kilalang-kilala,
kinagisnan kong tawag sa kanya nung ako’y bata pa,
pangalang sa diwa’t isipan ko ay di mawala-wala!

Wala namang espesyal na ibig sabihin,
o kaya naman nakatagong misteryong lihim,
kaya ko lang naman ito gustong gamitin,
bilang pagpupugay sa Amang nagpalaki sa akin.

Nabasa mo naman siguro yung tulang ginawa ko,
kung saan ko inilabas ang nilalaman ng aking puso,
sumaludo ako sa kanya sa lahat ng kanyang itinuro,
na hanggang ngayo’y pinakikinabangan ko ng todo-todo!

Cagayano… ang tawag sa mga tubong-Cagayan,
mga taong masisipag at may paninindigan,
romantiko, matatalino at talagang maaasahan,
sa lahat ng mga bagay, kampeon ang mga ‘yan.

Ang tatay ko ay tubong-Lasam at isang ilokano,
ibanag naman ang nanay kong ‘pinanganak sa Lal-lo,
nananalaytay na dugo sa ugat ko ay talagang puro,
busilak na dugo ng isang tunay na Cagayano.

Pagsamahin mo sila, ang resulta ay Tibong Cagayano,
akmang-akma sa pangalang aking gusto,
bagay na bagay sa lahing pinanggalingan ko,
sana sumikat at makilala ito ng buong mundo!

Kaya sa mga susunod kong kakathain,
Tibong Cagayano na ang pangalan kong gagamitin,
harinawang may mga tula pa akong maitatanim,
sa puso’t isipan ng mga tagasubaybay natin.

 

%d bloggers like this: