Ako’y Layuan

walk away(Mula sa kantang “Walk Away” ni Matt Monro)

Humakbang kang palayo sa akin
Kinabukasan mo’y h’wag sirain
Pag-ibig mo sana’y h’wag sayangin
Mahalin ka’y ‘di ko pwedeng gawin

Ang maging tayo’y isang pangarap
Na ‘di kaylan man pwedeng matupad
Ang ibigin kita’y ‘di marapat
Dahil sa dusa ka masasadlak

H’wag kang lumuha, h’wag mong damdamin
Nais ko ma’y ‘di pwedeng pilitin
Masakit ma’y dapat na tanggapin
Hindi ka pwedeng hagka’t yakapin

Bakit nang dumating ka’y huli na
Hindi na malayang ibigin ka
Kung noon sana tayo nagkita
Kuwento nati’y naging masaya

H’wag ka nang sa aki’y magpaalam
Baka kasi kita pa’y pigilan
Humayo ka na’t ako’y layuan
Pagsikapan mong ako’y kalimutan

Paglayo mo’y aking daramdamin
Pagluha’y mahirap na pigilin
Matapos kasing ako’y ibigin
Tinulak kang palayo sa akin

 

Advertisement
%d bloggers like this: