PANGALAN, PALAYAW AT MGA ALYAS – 1

Hardpen, 03-04-10

Capture

Heto at muli ko nanamang babaybayin,
mundo ng idolo kong si William Shakespeare,
siya ang “the bard of Avon” kung tawagin,
laman ng puso’t isip niya patula kung sabihin.

Sumaglit kasi ako sa kaharian ni Francis Bacon,
na dalubhasa sa sanaysay noon dyan sa London,
meron kasing obra na pasalaysay ko dapat sulatin,
malalathala ngayong Marso sa “school paper” namin.

Sa dalawang tula ikaw naman ang kukuwentuhan,
tungkol naman sa mga alyas ko at pangalan,
alyas na ginamit upang itago tunay na katauhan,
at pangalang tunay namang sobra akong pinahirapan.

Nang “Tibong Cagayano” ako ay iyong sabihan,
gagamitin bilang alyas matamang pinagiisipan,
aamining ako’y medyo talaga nagulumihanan,
dahil sa Filipino ang “tibo” may ibang kahulugan.

Una, “tibo,” medyo “offensive,” ang katawagan,
sa Filipino ng salita sa English na “lesbian”
pangalawa, ang “tibo” ay katumbas naman,
ng salitang tinik, at pihadong alam mo iyan.

Kaya’t noong una ang sumasagi sa aking isip,
ang “tibo” sa alyas mo ang katumbas ay tinik,
dahil mga salitang sa mga tula mong ginagamit,
sino man ang babasa’y titimo sa damdamin at isip.

At nang mabasa ko tula mong Part Nineteen,
at nalaman ko “etymology” ng napiling “pseudonym”
doon ang “TIBONG” pala ay palayaw na angkin,
ng iyong ama na dakila kung iyong ituring.

Kaya’t iyong “ng” sa “TIBONG” ay di pala hulapi,
ang “ng” pala sa “TIBONG” ay tunay na kabahagi,
salamat naman at nilinaw sa tulang iyong hinabi,
ngayon ay naitama ko na “presumption” kong mali.

Sa pagpili ng “TIBONG” ay iyong pinarangalan,
amang lubos mong minamahal at hinahangaan,
“TIBONG CAGAYANO” iyan ang pinanggalingan,
mga pangalan at alyas ko naman ating pagusapan.

Uunahin ko muna ang aking tatlong mga alyas,
na siyang ginagamit kapag ako’y nagsusulat,
ginagamit kapag pagkatao’y ayaw isiwalat,
o kapag misteryo sa akda’y gustong madagdag.

HARDPEN, PEEKER at QUIJANO DE ILOCANDIA
iyan ang mga alyas na ginagamit ko na,
kapag sumusulat ng sanaysay, kuwento o tula,
alin man sa mga nabanggit ilalagay sa katha.

Kapag may mga isyu akong gustong silipin,
o may personalidad akong gustong batikusin,
alin man sa nabanggit sa pagkatha ang layunin,
PEEKER ang alyas na siyang aking gagamitin.

Kung si Nick Joaquin ay QUIJANO DE MANILA,
ako naman minsan ay QUIJANO DE ILOCANDIA,
iyan ang ginagamit ko kapag kuwento ang ginagawa,
mga akda kasi ni Nick Joaquin, magandang halimbawa.

“The pen is mightier than the sword,” isang kasabihan,
HARDPEN kong alyas iyan ang pinanggalingan,
naniniwala akong pluma’y may anking kapangyarihan,
basta ang gumagamit nito’y tama ang pamamaraan.

HARDPEN ang alyas na mas madalas kong gamitin,
sa ano mang mga “literary genre” na aking lilikhain,
minsa iyong dalawang alyas ko’y di na napapansin,
minsan palayaw ko na’y HARDPEN, hindi na CHING.

Isa kong kaybigan, minsan, napagtripan akong biruin,
ang HARDPEN ay batid daw kung saan nanggaling,
bakit daw ba na kinaylangan ko pang tanggalin,
nawawalang dalawang letra sa dulo ng pseudonym.

TIBONG CAGAYANO alam mo ang ibig sabihin,
ng kaybigan kong ang utak ay masyadong “green”
sa tulang ito, ipagpapaumanhin, di puedeng linawin,
anong mga letra kinaylangan daw sa HARDPEN alisin!

Ang tulang ito ay akin pang dudugtungan,
mga palayaw ko’t pangalan naman ang pag-uusapan,
paumanhin, kuwentuhan natin ngayo’y iiwanan,
sanaysay na ginagawa akin munang babalikan.

 

Advertisement
%d bloggers like this: