Apatnapu’t Apat

Print

Puting kalapati sa lupa’y bumagsak
Tila mahihirapang muling lumipad
Pakpak ‘di maikampay lubhang mabigat
Babad sa dugo ng apatnapu’t apat

Dahong bitbit ng kalapati’y nalagas
Nagbunyi pa’t natuwa ang mga hudas
Mga baril animo’y malupit na harabas
Apatnapu’t apat ay damong tinabas

Apatnaput’t apat mandirigmang kapalit
Upang ang isang halimaw mailigpit
Apatnapu’t apat sinuong ang panganib
Kabayaniha’y buhay ang kapalit

Apatnapu’t apat bilang ng dahilan
Upang mamahinga kalapating sugatan
Mga martir  na natulak sa katayan
Ng karampatang hustisya’y dapat gawaran

Baya’y kuyom ang palad at nagagalit
Habang nagluluksa’y ngipi’y nagngangalit
Apatnapu’t apat bilang ng hagupit
Sa likod ng nagutos dapat ihaplit

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: