Ang Supportive Na Misis

lockhorns-3-5-14

Isang hapon sa kanilang tarangkahan
Nilapitan ng asawa si Mang Teban
“Oh darling, bakit wala kang kibo diyan.
Hmm… mukha yatang  meron kang dinaramdam”

“Naku honey, huwag mo akong pansinin.
Ano man ang problema ko’y… kakayanin”
“Magasawa tayo Teban. Di ba darling?”
Kaya ang problema mo’y problema ko rin.

“Kaya Teban, pwede bang sabihin mo na.
Huwag mong solohin, ako’y iyong asawa
Sige na… ano ba ang ating problema?”
“Honey… buntis si Inday… tayo ang ama.”

Advertisement
%d bloggers like this: