Ang Bird Ni Father

The_Angry_Birds_Movie_Chuck_Transparent_PNG_Image

“God no!” Sigaw ni Father isang umaga,
Ang bird kasi niya’y wala sa hawla.
“May nagnakaw.” – ang kanyang suspetsa
Kaya’t nagpasya siyang magimbestiga.

Bird na naturan mahal na mahal niya,
Hinihimas palagi gabi’t umaga,
Kasa-kasama kahit saan magpunta,
Hawak-hawak habang natutulog siya.

Kaya’t sumumpa s’yang ito’y hahanapin.
Sukdulang bawat bahay… hahalughugin.
Pagiging pari sumumpang gagamitin,
Upang ang bird niya’y muling makapiling.

Nanawagan… pagkasampa sa pulpito,
Pasimpleng tinanong ang mga Katoliko.
Wika niya’y, “Sino ang may bird sa inyo?”
Syempre nagsitayo lahat ng ginoo.

Paring nagtanong tila nagulantang,
Kaya’t ang tanong ay kagyat pinalitan.
“Anyone seen a bird?”… bagong katanungan,
Nagsitayo mga dalaga at ginang.

Mga sumisimba’y tuluyang nagtawanan
Nang tanong ni Father, muling pinalitan.
“Anyone seen my bird?”… kanyang hirit naman
At ang mga madre biglang nagtayuan.

Advertisement
%d bloggers like this: