Maikling Nobela

the-best-storyteller-in-the-world

Mula sa maikling kuwento ay nais kong subukang magsulat ng nobela. Sisimulan ko ang proseso sa pamamagitan ng pagsulat muna ng dyanrang mas maikli sa nobela pero mas mahaba sa maikling kuwento – ang  maikling nobela.

May dalawang uri ang maikling nobela sa English, ang  “novelette” at “novella”. Bilang ng salita ang basehan sa pagdedetermina kung ang isang kuwento ay alin sa dalawa. Ang bilang ng mga salita sa “novelette” ay nasa pagitan ng 7,500 at 19,000. Kung mas mahaba sa “novelette” pero mas maikli sa “novel” ay maituturing itong isang “novella.” 

Sa link na ito galing ang aking impormasyon tungkol sa “novelette” at “novella” .   

Pero may ibang references naman na nagsasabing ang bilang ng mga salita sa mga naturang anyo o uri ng panitikan (literature) ay ganito:

Novelettes: 7,500 – 17,000

Novellas: 17,000 – 40,000

Novels: more than 40,000

Ang pinakamahaba na sa mga nasulat kong maikling nobela (ito’y isang “novella” na) ay kuwentong horror…

Lingon

Heto naman ang pangalawang maikling nobelang sinulat ko.  Katulad ng “Lingon,” ito ay isa rin kuwentong kababalaghan. 

Ang Sumpa

Sinubukan ko rin ang  romantic tragedy.

Tuwing Bubuhos Ang Ulan

Heto pa ang ilang sa mga natapos ko ng maikling nobela.

Ang Larawan Ni Ama

Mula Sa Bingit

Sa Likod Ng Pader

Tatsulok

Advertisement
%d bloggers like this: