Batang Utuin

Madaling utuin mga batang paslit
Kasi’y kulang sa gulang mura ang isip
Parang lampang sisiw madaling madagit
Kapag pinuntirya ng maninilang ganid

Parang batang paslit tayo kung ituring
Ng mga pinunong inihahalal natin
Kapag botohan madalas tayong utuin
Lampang sisiw tayong madaling silain

Kapag baryang alok nila’y sinunggaban
Utuing bata kang binigyan ng laruan
Ang mahirap tanggapin na katotohan
Sa ninakaw nila ikaw ay nakinabang

Kaylan ba magkakaisip utuing bata
Kaylang sa isang “Ninoy” di na madarapa

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: