Samo Kay Juan

Tinanggap ko na Juan ang katotohanan
Ika’y napaluhod  ng mga dayuhan
Inalipusta ka’t dangal niyurakan
Ninakaw mga likas mong kayamanan

Ang katotohanan pang mahirap tanggapin
Dayuhan sa isip mo ay may itinanim
Paniniwalang hirap ka yatang tanggalin
Na takda ng lahi mo ang maging alipin

Markang alipin lason lang sa isipan
Dakila ang lahi mong pinanggalingan
Panahon na Juan upang ika’y manindigan
Makikapit-bisig tulungan ang bayan

Juan patuloy ka lang na magsikap
Perlas sa silangan ay muling sisikat

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: