Blog Archives

Ang Good News ni Misis

mother“Matutuwa ka sa ibabalita ko!”
Ang wika sa text ng kabiyak ni Pedro
Kaya’t nang matapos ang kanyang trabaho
Buong pananabik na umuwi ito

“Honey ano ba ang ibabalita mo?”
Ang kaagad na tanong sa misis nito.
At ang sagot – “Magiging tatlo na tayo.”
At Pedro’y sumigaw, “Yes tatay na ako!”

“Teka muna sweetie, ika’y maghinay-hinay.
I don’t mean na ikaw na’y magiging tatay
Tayo’y magiging tatlo dito sa bahay
Kasi dito titira ang aking nanay.”

Makulit na Mister

6113-06753713Isang gabing maulan… ubod ng lamig,
Ang kawawang mister… hindi nakatiis
Ang buntis na misis biglang kinalabit –
“Honey, gising, alaga ko’y nangungulit.”

“Naku sweetie, iyong ipagpaumanhin.”
Ang sagot ng misis na malambing.
“Bukas kasi OB-Gyne ko’y dadalawin,
Dyahe kapag may naiwan doong something.”

Bumangon ang mister inis na inis,
Pinilit mag-relax at siya’y nag-isip,
Bumalik sa kama at tinanong ang misis,
“Bukas ba honey pupunta ka sa dentist?”

https://madligaya.com/_works-in-filipino/tula/tinulang-jokes/

Ang Bird ni Father

HARDPEN'S PORTFOLIO

The_Angry_Birds_Movie_Chuck_Transparent_PNG_Image

Umiiyak si Father isang umaga,
Bird kasi niya’y naglaho sa hawla.
May nagnakaw – ang kanyang suspetsa
Kaya’t nagpasya itong magimbestiga.

Bird na naturan mahal na mahal niya,
Hinihimas palagi gabi’t umaga,
Kasa-kasama kahit saan magpunta,
Maging sa pagtulog… hawak-hawak niya.

Kaya’t sumumpa s’yang ito’y hahanapin.
Sukdulang bawat bahay hahalughugin.
Pagiging pari sumumpang gagamitin,
Upang ang bird niya muling makapiling.

Nanawagan pagkasampa sa pulpito,
Pasimpleng tinanong ang mga Katoliko.
Ang tanong, “Sino ba ang may bird sa inyo?”
Syempre nagsitayo lahat ng ginoo.

Paring nagtanong tila nagulantang
Kaya’t ang tanong ay kagyat pinalitan.
“Anyone seen a bird?”… bagong katanungan,
Nagsitayo mga dalaga at ginang.

Mga sumisimba’y tuluyang nagtawanan
Nang tanong ni Father, muling pinalitan.
“Anyone seen my bird?”… kanyang hirit naman
At ang mga madre biglang nagtayuan.

View original post

%d bloggers like this: