Seryosong Kwentuhan – 1

Hardpen, 02-11-10

Capture

Nag-“level up” na ‘mate ang ating kuwentuhan,
nagiging seryoso na paksang pinag-uusapan,
ang aklat ng kabataan natin na noo’y binuksan,
masasayang pahina nito’y unti-unting sinasarhan.

Naiisin man kasi nating sa pagka-musmos manatili,
nagsitanda nga tayo at di na mga batang munti,
maraming taon ang lumipas, marami ang nangyari,
pihadong marami rin mga kuwentong mahahabi.

Sa tula mong “part 8” na aking natanggap,
binitbit sa “married life” ating pag-uusap,
buong galak na ipinakilala ang iyong kabiyak,
pagmamahal mo’t pagtangi sa kanya’y inilahad.

Sa tulang iyon “ciento porciento” kong naliwanagan,
kung bakit “military career” mo ay tinalikuran,
dahil kung katulad ni MAGIE ang iyong maybahay,
baliw ka kung matitiis na sa kanya ay mawalay.

Pakiramdam ko nga’y may iba ka pang dahilan,
kung bakit serbisyo sa militar ay iyong iniwan,
at nagmamadaling lumipad patungong England,
nangamba kang si MAGIE’y may ibang magustuhan.

Aaminin kaybigan sa iyo’y sobrang naiinggit,
dahil mula sa paraiso isang anghel iyong nasungkit,
anghel na handog sa iyo’y walang hanggang pag-ibig,
anghel na dulot sa iyo’y ligayang di malirip.

Ngayon ‘mate, di man hinihingi, kita’y pagpapayuhan,
kabiyak mong si MAGIE lagi mo sanang aalagaan,
pagtangi niya sa iyo ay lagi mo sanang susuklian,
ng unawa, pag-ibig at walang hanggang katapatan.

Katulaan kong kaybigan, ako’y iyong ipagpaumanhin,
pagpapakilala sa kabiyak ko’y di muna gagawin,
mabigat ang unos na ngayo’y pinagdadaan namin,
kung maari nga ‘mate kami ay iyong ipanalangin.

Sa isang tula nabanggit ko kung iyong matatandaan,
habang ikaw sa London ay meron sinundan,
ako dito sa bayan natin ay may gustong iwanan,
masakit kung ganoon nga ang kahihinatnan.

Sa isang tula rin sa iyo ay nabanggit ko na,
sa pangkalahatan buhay ko ay ubod ng saya,
karamihan ng hiniling kay Lord aking nakuha,
“But you can’t have it all!” ang sabi nga nila.

%d bloggers like this: