Ang Kasalanan ni Sister Joy

nunsense9May apat na madreng namasyal sa labas
Nang makabalik… sa kumbento’y naglakad
Kanilang superyora sila’y tinawag
At sa opisina sila’y kinausap.

“Dating gawi tayo mga kapatid ko,
Pumasok kayo’t magusap-usap tayo.
Ano ang nangyari nang lumabas kayo?
Kung kayo’y nagkasala’y aminin ninyo.”

“Mother Claire… Ano ba ang dapat kong gawin?”
Hiyang-hiyang wika ni sister Luningning.
“Sa umiihing mama ako’y natingin
Nakita ko po’y kobrang nakalambitin.”

“Nagulat po ako sa aking natanaw
Tinignan ko lang po… hindi ko ginalaw”
“Naku Luningning, masyado kang magaslaw,
Mabuti at kobra’y hindi ka tinuklaw.”

“Luningning ang hardin ay iyong puntahan
Sa ilalim ng manga ay may sisidlan
Tubig doo’y akin nang nabendisyunan
Sumalok ka’t mata mo’y hugasan”

Hetong si sister Joy nang iyo’y madinig
Hindi napigilang siya’y humagikgik
At nang si mother Claire sa kanya’y tumitig
Napayuko siya’t biglang tumahimik.

“Mother Claire… Ako man po’y nagkasala.”
Ang sinabi naman ni sister Donita.
“Sumakay kasi ako ng jeep kanina,
Nang biglang pumreno ako ay nagitla.”

“O, ano ba ang nangyari ng pumreno?
Ano ang kasalanan na nagawa mo?”
“Lalaki pong nakaupo sa kanan ko…
Mother… nahawakan ko po sa pundiyo.”

“May nadakma po ako na parang bato,
Napakatigas mother… parang martilyo.”
“Donita… anak ka nga ng karpintero.
Hugasan ng holy water ang kamay mo.”

Si sister Joy muli nanamang natawa
Huminto lang nang tignan ng superyora.
Anito’y, “Sister Joy baka mautot ka,
Bakit mukha yatang ikaw ay masaya?”

“At sister Joy ha… meron akong napansin
Tuwing holy water aking babanggitin
Ang pagtawa’y hindi mo kayang pigilin
Mamaya ipaliwanag ‘yan sa akin.”

At superyora’y kay sister Lyn bumaling.
“O sister Lyn, meron ka bang aaminin?”
“Mother… ako ay pupunta na sa hardin
At holy water ay aking mumumugin”

“Ha! Ano ba ang ginawa mo sister Lyn?
Bakit ba ang bibig mo ang lilinisin?”
“Mother… may lalaking kumindat sa akin,
‘Di ko po napigilang siya’y murahin.”

“Akala ko… Oh sige ika’y magmumog,
Pagbalik mo holy water ako’y isalok,
Kasi eh gusto ko munang maghilamos,
Bago kami nitong si Joy eh magtuos.”

Naghilamos nga ang madre superyora,
Nang holy water ay kanya nang nakuha,
At si sister Joy tumawa nang tumawa
Habang si mother Claire sobrang nagtataka.

“Sister Joy tigilan mo na ang pagtawa.
Ayusin ang sarili’t magsalita ka.”
Tawahing madre’y  pumormal at kumalma,
At bago nagsalita’y umubo muna.

“Iyong sisidlan sa ilalim ng mangga,
Ang nakalagay holy water po pala.
Napagkamalan ko kasing arinola
Eh doon po ako umihi kanina.”

 

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Advocate for Self-improvement M, A, and D are the initials of my two first names (Massuline and Antonio) and my mother's family name (Dupaya). Ligaya (a Filipino word which means happiness in English) is my family name. MAD is actually one of my nicknames aside from Tony and Ching. My full name is Massuline Antonio Dupaya Ligaya. Many times I was asked the question "Why do you write?" I don't write for material rewards nor adulation. When I write poems, stories, and essays, when I do research, the process of creating them gives me immense joy and seeing them completed brings me great satisfaction. I don't write for cash incentives, "likes," and "praises." I would be thankful should I get those but the happiness and sense of fulfillment I get while doing them and completing my works are my real rewards. Is teaching difficult? No! When I teach, I don't work but I play. My educational philosophy - "The classroom is my playground, the students are my playmates, and the subject is our toy." I am a lifelong learner too. My daily goal is to be better than I was yesterday. It's difficult, but it's worth the try. It's not for what I get from doing it but for what I become. Proud to be me! Proud to be a FILIPINO! TO GOD BE THE GLORY!

Posted on November 7, 2018, in Creative Writing, Humor and Poetry, Pinoy Jokes, Poetry, Tula and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: