May Tatlong Bampira

vampire_girls_by_forzaalex_1-d590z9d

May tatlong bampirang magkakabarkada,
Isang gabi’y nagpasyang magkita-kita.
Nang kwentuha’y matapos, nagutom sila
Sa suking restaurant nagpasyang magpunta.

Naunang umorder bampirang mayaman
Wika sa waiter, “Fresh cow’s blood ako’y bigyan,
Puso ng baka’y ihawin, extra-rare lang,
Ako’y gutom na kaya’t iyong bilisan.”

Sumunod naman bampirang ordinaryo –
“Dinuguang baboy nga… meron ba kayo?”
Half-cooked lang! For my drinks? Ah… dugo ng pato!
Tumango ang waiter bilang tugon nito.

Nang dukhang bampira sa waiter tumingin
Wika nito’y, “Hot water lang ang sa akin,
Kasi…heto… may napulot akong napkin,
Kaya’t tsaa na lang ang aking iinumin.

Advertisement

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Lifelong Learner I have three passions - teaching, writing, and learning. I am a Filipino currently residing and teaching in South Korea. I blog and vlog the things I write. I have two websites and two YouTube channels where I publish my works in my areas of interest. I also use Wattpad and Pinterest to publish my creative works. I am into research as well. Some of my articles were presented at conferences and published in indexed-journals. TO GOD BE THE GLORY!

Posted on December 17, 2017, in Filipino Humor, Poetry, Tula and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. HAHAHAHAHAHAHHA langya!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: