Bata… Bata… Saan Ka Ginawa?

mother and sonInay… si kuya ay mainit ang ulo
Hayun sa kuwarto nagmamarakulyo
Barkada n’ya kasi siya’y niloloko
Bakit kasi pangalan niya’y Anito?

“Kasi anak nagdate kami ng tatay n’yo
Doon namin nabuo iyang kuya mo.”
“Ah… eh… alam ko na kung bakit si diko
Ang ipinangalan n’yo sa kanya’y Sogo.”

“Tama! Napakatalino mo Luneta,
Mabuti na lang sa akin ka nagmana.”
“Ay inay, hayan, si bunso po’y gising na.”
“Oh FX! Halika nga, hug mo ang mama!”

Nang mag-ring ang phone sinagot ni Luneta.
“Inay, si ate nasa kabilang linya.”
“Akin na! Hello… Sofa… aba’y gabi na!
Hala… uwi! Si Rooftop, kasama mo ba?

Advertisement

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Lifelong Learner I have three passions - teaching, writing, and learning. I am a Filipino currently residing and teaching in South Korea. I blog and vlog the things I write. I have two websites and two YouTube channels where I publish my works in my areas of interest. I also use Wattpad and Pinterest to publish my creative works. I am into research as well. Some of my articles were presented at conferences and published in indexed-journals. TO GOD BE THE GLORY!

Posted on December 3, 2018, in Creative Writing, Humor and Poetry, Pinoy Jokes, Poetry, Tula and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: