Salamin

mirrorAking salaming nakasabit sa dingding,
Samo ko ay laging ibulong sa akin,
Na dungis ng iba bago  ko punahin,
Uling sa mukha ko muna ang linisin.

Turuan mo nga akong maghunos-dili,
Na h’wag perpekto kung tignan ang sarili.
Pagsabihan ako na h’wag magmapuri,
Isiping ako ma’y pwedeng magkamali.

Sabihin mong wala akong karapatan
Na kapwa ko tao ay aking pulaan,
Dahil ako ma’y maraming kakulangan –
Pagkatao ko’y tadtad sa kapintasan.

Sa tuwing kita’y lalapitan sa dingding,
Paalalahanan ako oh salamin
Na sariling buhay ko’y dapat ayusin
At h’wag buhay ng may buhay ang punahin.

Sana’y tulungan mo akong unawain,
Na oras akin lamang sasayangin
Kung kakulangan ng iba’y laging papansinin
At pagkakamali nila ang laging hahanapin.

Pilitin mo namang ituro sa akin
Na galit sa puso’y hindi ko kimkimin,
Na inggit sa limot lagi kong ilibing,
Na kapwa-tao’y lagi kong unawain.

Oh salamin ako’y paalalahanan
Na dapat saliksiki’y tamang katwiran
Na kung tamang landas… aking dadaanan
Panginoong Diyos ako’y gagabayan.

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Lifelong Learner I have three passions - teaching, writing, and learning. I am a Filipino currently residing and teaching in South Korea. I blog and vlog the things I write. I have two websites and two YouTube channels where I publish my works in my areas of interest. I also use Wattpad and Pinterest to publish my creative works. I am into research as well. Some of my articles were presented at conferences and published in indexed-journals. TO GOD BE THE GLORY!

Posted on June 1, 2018, in Poetry, Tula and tagged , . Bookmark the permalink. 4 Comments.

 1. I don’t know the meaning of following words: paahalanan, saliksik, sandalan, magtiwala, kakayanan, katwiran, kakulangan, punahin, maghunos-dili, samo, uling, dungis, bulangan, ets…. practically all words, ^_^ I can only understand conversational Tagalog…… I’m trying to learn more Tagalog words.

  I left the country when I was 6 1/2 years old, so my vocabulary is a bit limited. But I do love to read Filipino poetry.

  Liked by 1 person

  • You were very young when you left the country that’s why. At least you can understand conversational Tagalog.

   I have already written the items below before I saw that part of your comment saying “practically all words.” Anyway, sana makatulong ng kaunti ang mga isinulat ko sa baba. (Do you understand that?)

   paalalahanan – remind
   saliksik – search
   sandalan – rely
   magtiwala – trust
   kakayanan – ability
   katwiran – reason
   kakulangan – something lacking
   punahin – notice
   maghunos-dili – calm down, take it slow
   samo – request
   uling – The literal meaning is CHARCOAL but I used it idiomatically in the poem to mean FAULT
   dungis – blemish
   bulungan – whisper

   Liked by 1 person

  • Yes. Except perhaps “SALIKSIK.” There’s an ordinary Tagalog word speakers of the language are more likely to use instead of it – HANAP/HANAPIN.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: