Tungko Ni Tatay

tungko2Kapag si tatay sa umaga na’y gumigising
Pagkatapos magmumog ikaw ang tutunguhin
Kanyang panggatong sa gitna mo’y sasalansanin
Sisindihan at unti-unting pagniningasin

Kapag ang tatay gutom ikaw ang tatakbuhan
Sa pag-iisa niya’y ‘di mo s’ya iniwan
Marahil kinakausap ka’t kinukwentuhan
Habang niluluto ang kanin n’ya at pang-ulam

Libong beses marahil na sa iyo’y  nag-saing
Napakulo sa iyo’y tubig pang-kapeng hihigupin
Nailuto sa iyo’y iba’t-ibang gulayin
Maging ang mga isda at karneng uulamin

Napaglutuan ka din t’yak ng mga pulutan
Kapag may dumayo kay tatay na kainuman
Dinig mo ang kanilang kulitan at tawanan
Matagal-tagal mo din siyang napaglingkuran

Lumang-luma ka na nga’t malapit nang bumigay
Marahil namamanglaw ka’t wala na ang tatay
Dahil  walang magparikit,  wala ka ng saysay
Kaya’t gusto mo s’yang sundan sa kabilang buhay

Advertisement

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Lifelong Learner I have three passions - teaching, writing, and learning. I am a Filipino currently residing and teaching in South Korea. I blog and vlog the things I write. I have two websites and two YouTube channels where I publish my works in my areas of interest. I also use Wattpad and Pinterest to publish my creative works. I am into research as well. Some of my articles were presented at conferences and published in indexed-journals. TO GOD BE THE GLORY!

Posted on April 7, 2018, in Memories of Loved Ones, Poetry, Tula and tagged , , . Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. Naalala ko tuloy yung tungko namin sa probinsya.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: