Tungko Ni Tatay

tungko2Kapag si tatay sa umaga na’y gumigising
Pagkatapos magmumog ikaw ang tutunguhin
Kanyang panggatong sa gitna mo’y sasalansanin
Sisindihan at unti-unting pagniningasin

Kapag ang tatay gutom ikaw ang tatakbuhan
Sa pag-iisa niya’y ‘di mo s’ya iniwan
Marahil kinakausap ka’t kinukwentuhan
Habang niluluto ang kanin n’ya at pang-ulam

Libong beses marahil na sa iyo’y  nag-saing
Napakulo sa iyo’y tubig pang-kapeng hihigupin
Nailuto sa iyo’y iba’t-ibang gulayin
Maging ang mga isda at karneng uulamin

Napaglutuan ka din t’yak ng mga pulutan
Kapag may dumayo kay tatay na kainuman
Dinig mo ang kanilang kulitan at tawanan
Matagal-tagal mo din siyang napaglingkuran

Lumang-luma ka na nga’t malapit nang bumigay
Marahil namamanglaw ka’t wala na ang tatay
Dahil  walang magparikit,  wala ka ng saysay
Kaya’t gusto mo s’yang sundan sa kabilang buhay

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Advocate for Self-improvement M, A, and D are the initials of my two first names (Massuline and Antonio) and my mother's family name (Dupaya). Ligaya (a Filipino word which means happiness in English) is my family name. MAD is actually one of my nicknames aside from Tony and Ching. My full name is Massuline Antonio Dupaya Ligaya. Many times I was asked the question "Why do you write?" I don't write for material rewards nor adulation. When I write poems, stories, and essays, when I do research, the process of creating them gives me immense joy and seeing them completed brings me great satisfaction. I don't write for cash incentives, "likes," and "praises." I would be thankful should I get those but the happiness and sense of fulfillment I get while doing them and completing my works are my real rewards. Is teaching difficult? No! When I teach, I don't work but I play. My educational philosophy - "The classroom is my playground, the students are my playmates, and the subject is our toy." I am a lifelong learner too. My daily goal is to be better than I was yesterday. It's difficult, but it's worth the try. It's not for what I get from doing it but for what I become. Proud to be me! Proud to be a FILIPINO! TO GOD BE THE GLORY!

Posted on April 7, 2018, in Memories of Loved Ones, Poetry, Tula and tagged , , . Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. Naalala ko tuloy yung tungko namin sa probinsya.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: