PAGHILUMIN

depressed-man-at-the-lake

Heto ako’t sa pighati’y nalulunod
Sa bigat ng lumbay puso ko’y nadurog
Ngayo’y nagsusumamo’t naninikluhod
Bumalik ka sana’t pawiin ang lungkot

Pagbalong ng luha ko’y iyong pigilin
Bisig mo’y ibuka at ako’y yakapin
Andap sa puso mo’y hipa’t pag-alabin
Damdaming kong sinugata’y paghilumin

Sakit mong idinulot iyong pawiin
Bumalik ka na’t muli akong mahalin
Ikaw ang tanglaw ko sa mundong madilim
Kay hirap mabuhay nang ‘di ka kapiling

Nasaktan akong labis nang iyong iwanan
Paggulong ng luha’y ‘di ko mapigilan
Bumalik ka’t halik labi ko’y dampian
Pighati sa puso ko’y iyong tuldukan

(Mula sa awiting “Unbreak My Heart” ni Toni Braxton)

About HARDPEN

Teacher-Writer Hardpen is my nom de plume. My real name is Massuline Antonio Dupaya Ligaya. Many times I was asked the question, "Why do you write?" I don't write for rewards nor adulation. When I write poems, stories or essays, seeing them completed gives me immense joy and satisfaction. The happiness and sense of fulfillment I feel when completing my works are my rewards. When I teach, I don't work but I play. The classroom is my playground, the students are my playmates, and the subject is our toy. Proud to be me! Proud to be a FILIPINO! TO GOD BE THE GLORY!

Posted on June 25, 2017, in Poetry, Tula and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: