Ako’y Hinog Na

22308827_10155714833364844_4940550963316553665_n

Ika’y nagbantay,
Matyagang naghintay.

Sa wakas, ako’y nahinog.
Hinog na hinog!
Pagmasdan mong mabuti ang aking alindog.
Hayaan mo munang mata mo’y mabusog.

Ika’y lumapit.
Di ba’t ako’y walang kasing-kinis?
Batid mo nang ako’y ubod tamis.
Batid mo ring ako’y makatas…
na ako’y walang kasing-sarap.

Halina.
Lapit pa.
Hawakan mo ako.
Hinay-hinay lang.

Ako’y hinog na.
Hinog na hinog.
Ako’y haplusin,
Dahan-dahang pitasin.
Amuyin…
Kagatin…
Gutom mo’y iyo nang pawiin.

Advertisement

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Lifelong Learner I have three passions - teaching, writing, and learning. I am a Filipino currently residing and teaching in South Korea. I blog and vlog the things I write. I have two websites and two YouTube channels where I publish my works in my areas of interest. I also use Wattpad and Pinterest to publish my creative works. I am into research as well. Some of my articles were presented at conferences and published in indexed-journals. TO GOD BE THE GLORY!

Posted on June 22, 2020, in Creative Writing, Poetry, Tula and tagged , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. maganda ngang maghintay sa tamang panahon ng paghinog… kaysa mapasayo ng hinog sa pilit….

    Liked by 1 person

    • Tama. Ang mansanas sa larawan ay maaring sumimbolo sa pagmamahal o sa tagumpay. Ang mga linyang “Ika’y nabantay” at “Matyagang naghintay” ay puwedeng kumatawan sa “pagsisikap” at “pagsisikhay.” Ang tagumpay ay hindi puwedeng pahiran ng kalburo. Ang tagumpay ay kusang nahihinog, katulad ng pagmamahal, sa tamang panahon. Madalas na hindi na natin kaylanga pang pitasin mula sa puno ng buhay ang pagmamahal at tagumpay dahil kusa itong mahuhulog sa ating mga kamay.

      Liked by 1 person

Leave a Reply to M.A.D. LIGAYA Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: