Halik Sa Pisngi

capture-1
Hindi ko sinadya…
na labi ko’y dumampi
sa iyong pisngi.
 
Hay!
Parang bulak
Kay lambot
Kay bango… parang rosas.
 
At tuhod ko’y nanginig.
Katinua’y parang bula… naglaho.
 
Aking inulit.
Muling sa pisngi mo’y humalik.
Tibok ng puso ko’y bumilis.
 
At labi ko’y naglakbay
hanggang sa labi mo’y dumantay.
 
Ika’y pumikit.
Nakangiti.
Hininga mo’y pigil.
Tila hinihintay ang muli kong paghalik.
 
At bago sana kita muling hagkan
kita’y masuyo munang minasdan.
Nang krus sa kuwintas mo’y kuminang,
May batong sa budhi ko’y dumagan.
 
Di na kita muling mahagkan.
Akin na lamang muling minasdan
Ang taglay mong kariktan
Kariktang akin mang naisin
Ay ‘di ko puwedeng angkinin.
 
Takang-takang mata mo’y iminulat
Yumuko ako.
Nagpaliwanag.
Humingi ng tawad.
At sa pisngi mong sa luha’y tigmak
Sa huling pagkakataon
Labi ko’y lumapat.

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Advocate for Self-improvement M, A, and D are the initials of my two first names (Massuline and Antonio) and my mother's family name (Dupaya). Ligaya (a Filipino word which means happiness in English) is my family name. MAD is actually one of my nicknames aside from Tony and Ching. My full name is Massuline Antonio Dupaya Ligaya. Many times I was asked the question "Why do you write?" I don't write for material rewards nor adulation. When I write poems, stories, and essays, when I do research, the process of creating them gives me immense joy and seeing them completed brings me great satisfaction. I don't write for cash incentives, "likes," and "praises." I would be thankful should I get those but the happiness and sense of fulfillment I get while doing them and completing my works are my real rewards. Is teaching difficult? No! When I teach, I don't work but I play. My educational philosophy - "The classroom is my playground, the students are my playmates, and the subject is our toy." I am a lifelong learner too. My daily goal is to be better than I was yesterday. It's difficult, but it's worth the try. It's not for what I get from doing it but for what I become. Proud to be me! Proud to be a FILIPINO! TO GOD BE THE GLORY!

Posted on February 14, 2020, in Creative Writing, Poetry, Tula and tagged , , . Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. Anniversary ko ngayon at halik sa piangi na lang ang ibinigay sa akin ni misis…..malungkot ako

    Liked by 1 person

  2. …pisngi pala….bulol ang keypad ko

    Liked by 1 person

  3. Malaking bagay iyan…

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: