Larawan

torn woman

Lumang larawan sa sahig ay nahulog
Nang ang mga gamit ay aking inayos
Dali-dali ito na aking pinulot
Pinagpag ang kumapit na alikabok.

Larawan mo ito… muling pinagmasdan
Kinuhanan ka sa isang kabukiran
May mga puno sa banda mong kanan
Ginintuang palay ang nasa likuran

May mga bulaklak sa iyong paanan,
Isang rosas nga’y muntik mong matapakan.
Sa kaliwa mo aking nabanaagan,
Tutubi’t paro-paro’y nagliliparan.

Dapit-hapon noon nang ika’y kinunan
Sa langit ay may kaunting kaaulapan
Palubog na araw sana ay napagmasdan
Kung ang mukha mo ay hindi nakaharang.

Larawan mo ay hindi na iniligpit
Sa taguan kasi baka makagipit
Marahan ko itong pinagpunit-punit
Isinama sa mga itinapong gamit.

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Advocate for Self-improvement M, A, and D are the initials of my two first names (Massuline and Antonio) and my mother's family name (Dupaya). Ligaya (a Filipino word which means happiness in English) is my family name. MAD is actually one of my nicknames aside from Tony and Ching. My full name is Massuline Antonio Dupaya Ligaya. Many times I was asked the question "Why do you write?" I don't write for material rewards nor adulation. When I write poems, stories, and essays, when I do research, the process of creating them gives me immense joy and seeing them completed brings me great satisfaction. I don't write for cash incentives, "likes," and "praises." I would be thankful should I get those but the happiness and sense of fulfillment I get while doing them and completing my works are my real rewards. Is teaching difficult? No! When I teach, I don't work but I play. My educational philosophy - "The classroom is my playground, the students are my playmates, and the subject is our toy." I am a lifelong learner too. My daily goal is to be better than I was yesterday. It's difficult, but it's worth the try. It's not for what I get from doing it but for what I become. Proud to be me! Proud to be a FILIPINO! TO GOD BE THE GLORY!

Posted on November 16, 2017, in Filipino Poetry, Poetry, Tula and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: