Mas Nanaisin

 

woman-walking-away-from-man(A poem inspired by Vandross’ “I’d Rather”)

Tila naubos ang pulot sa sisidlan
Ngiting matamis biglang naging matabang
Tala man sa mata’y nawala ang kinang
Nanlamig mong kamay ayaw nang hawakan

Lito ako’t nagpasyang ika’y lisanin
Pilit na tinuldukan ang kwento natin
Ngunit nang ikaw ay malayo sa akin
Naging marubdob sa puso ang panindim

Pumasok ako sa pintuang bumukas
May ngumiti at sa akin ay yumakap
Siya’y ‘di ikaw kaya’t dagling lumabas
Aamining ikaw ang aking hinahanap

Mas nanaisin pala na kamay mo’y hawak
Kasinglamig man ng nyebe ang iyong palad
Hindi baleng ngiti mo sa tamis ay salat
Dulot nito sa puso’y walang hanggang galak

Mas nanaising nasa gitna ng dagat
Hampas-hampasin man ng along mataas
Handang magpaduyan sa hanging malakas
Basta’t kasama kitang hawak ang layag

Heto’t naninikluhod sa ‘yong harapan
Nakapinid na puso’y muli mong buksan
Kapag nang patawad ‘di mo gagawaran
Mas nanaising mapag-isa na lamang

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Lifelong Learner I have three passions - teaching, writing, and learning. I am a Filipino currently residing and teaching in South Korea. I blog and vlog the things I write. I have two websites and two YouTube channels where I publish my works in my areas of interest. I also use Wattpad and Pinterest to publish my creative works. I am into research as well. Some of my articles were presented at conferences and published in indexed-journals. TO GOD BE THE GLORY!

Posted on November 5, 2016, in Poetry, Tula and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: