Mas Nanaisin

 

woman-walking-away-from-man(A poem inspired by Vandross’ “I’d Rather”)

Tila naubos ang pulot sa sisidlan
Ngiting matamis biglang naging matabang
Tala man sa mata’y nawala ang kinang
Nanlamig mong kamay ayaw nang hawakan

Lito ako’t nagpasyang ika’y lisanin
Pilit na tinuldukan ang kwento natin
Ngunit nang ikaw ay malayo sa akin
Naging marubdob sa puso ang panindim

Pumasok ako sa pintuang bumukas
May ngumiti at sa akin ay yumakap
Siya’y ‘di ikaw kaya’t dagling lumabas
Aamining ikaw ang aking hinahanap

Mas nanaisin pala na kamay mo’y hawak
Kasinglamig man ng nyebe ang iyong palad
Hindi baleng ngiti mo sa tamis ay salat
Dulot nito sa puso’y walang hanggang galak

Mas nanaising nasa gitna ng dagat
Hampas-hampasin man ng along mataas
Handang magpaduyan sa hanging malakas
Basta’t kasama kitang hawak ang layag

Heto’t naninikluhod sa ‘yong harapan
Nakapinid na puso’y muli mong buksan
Kapag nang patawad ‘di mo gagawaran
Mas nanaising mapag-isa na lamang

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Advocate for Self-improvement M, A, and D are the initials of my two first names (Massuline and Antonio) and my mother's family name (Dupaya). Ligaya (a Filipino word which means happiness in English) is my family name. MAD is actually one of my nicknames aside from Tony and Ching. My full name is Massuline Antonio Dupaya Ligaya. Many times I was asked the question "Why do you write?" I don't write for material rewards nor adulation. When I write poems, stories, and essays, when I do research, the process of creating them gives me immense joy and seeing them completed brings me great satisfaction. I don't write for cash incentives, "likes," and "praises." I would be thankful should I get those but the happiness and sense of fulfillment I get while doing them and completing my works are my real rewards. Is teaching difficult? No! When I teach, I don't work but I play. My educational philosophy - "The classroom is my playground, the students are my playmates, and the subject is our toy." I am a lifelong learner too. My daily goal is to be better than I was yesterday. It's difficult, but it's worth the try. It's not for what I get from doing it but for what I become. Proud to be me! Proud to be a FILIPINO! TO GOD BE THE GLORY!

Posted on November 5, 2016, in Poetry, Tula and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: