SIYA

holding-hand

(Inspired by Air Supply’s “Come What May”)

Palaisipan akong mahirap arukin
Isang suliranin na dapat lutasin
Sakit sa ulo na mahirap liripin
Ngunit siya ako’y kayang unawain

Sa mga sandaling ako’ nahihibang
Siya’y nasa tabi’t ‘di ako iiwan
Kapag ako’y nagapi ng karuwagan
Nang tapang sa kanya ako’y humihiram

Inibig ako nang walang agam-agam
Pagtangi niya’y walang gamit na sukatan
At kaylan ma’y hindi ako hinusgahan
Kapintasa ko’y pinagkibit-balikat lang

Kapag hinampas ng alon ng kahinaan
Lumilisan ako nang walang paalam
Basta ako’y kanya lamang hahayaan
Batid niyang siya’y aking babalikan

Sa tulirong isip siya ang katinuan
Sa bugtong ng buhay siya ang kasagutan
Kamay niya’y mahigpit nang hahawakan
Habang buhay ako’y ‘di na bibitawan

 

Advertisement

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Lifelong Learner I have three passions - teaching, writing, and learning. I am a Filipino currently residing and teaching in South Korea. I blog and vlog the things I write. I have two websites and two YouTube channels where I publish my works in my areas of interest. I also use Wattpad and Pinterest to publish my creative works. I am into research as well. Some of my articles were presented at conferences and published in indexed-journals. TO GOD BE THE GLORY!

Posted on November 9, 2016, in Poetry, Tula and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: