SIYA

holding-hand

(Inspired by Air Supply’s “Come What May”)

Palaisipan akong mahirap arukin
Isang suliranin na dapat lutasin
Sakit sa ulo na mahirap liripin
Ngunit siya ako’y kayang unawain

Sa mga sandaling ako’ nahihibang
Siya’y nasa tabi’t ‘di ako iiwan
Kapag ako’y nagapi ng karuwagan
Nang tapang sa kanya ako’y humihiram

Inibig ako nang walang agam-agam
Pagtangi niya’y walang gamit na sukatan
At kaylan ma’y hindi ako hinusgahan
Kapintasa ko’y pinagkibit-balikat lang

Kapag hinampas ng alon ng kahinaan
Lumilisan ako nang walang paalam
Basta ako’y kanya lamang hahayaan
Batid niyang siya’y aking babalikan

Sa tulirong isip siya ang katinuan
Sa bugtong ng buhay siya ang kasagutan
Kamay niya’y mahigpit nang hahawakan
Habang buhay ako’y ‘di na bibitawan

 

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Advocate for Self-improvement M, A, and D are the initials of my two first names (Massuline and Antonio) and my mother's family name (Dupaya). Ligaya (a Filipino word which means happiness in English) is my family name. MAD is actually one of my nicknames aside from Tony and Ching. My full name is Massuline Antonio Dupaya Ligaya. Many times I was asked the question "Why do you write?" I don't write for material rewards nor adulation. When I write poems, stories, and essays, when I do research, the process of creating them gives me immense joy and seeing them completed brings me great satisfaction. I don't write for cash incentives, "likes," and "praises." I would be thankful should I get those but the happiness and sense of fulfillment I get while doing them and completing my works are my real rewards. Is teaching difficult? No! When I teach, I don't work but I play. My educational philosophy - "The classroom is my playground, the students are my playmates, and the subject is our toy." I am a lifelong learner too. My daily goal is to be better than I was yesterday. It's difficult, but it's worth the try. It's not for what I get from doing it but for what I become. Proud to be me! Proud to be a FILIPINO! TO GOD BE THE GLORY!

Posted on November 9, 2016, in Poetry, Tula and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: