Ang Boyfriend Ni Bunso

wrong-boyfriendIsang hapon sa bahay ni pareng Kulas
Mga anak na dalaga’y kinausap.
“Kumusta mga anak?” – kanyang bungad
Tatlong dalaga’y sabay-sabay nag-thumbs up.

Ang tatlong dalaga’y ating kilalanin
Ate sa magkakapatid ay si Lambing
Ang ditse’y  Ngiti kung kanilang tawagin
Bunso’t sanse ang palayaw nama’y Hinhin

“Nag-boyfriend na kami.” Wika ng panganay.
“Huwag ka pong magalit sa amin itay
Mga boyfriend namin mahal kaming tunay
Asahang kami’y nasa mabuting kamay.”

Dagdag ni Lambing – “BF ko’y makabayan.”
Tumango ang Kulas… mukhang nasiyahan.
Lalo na nang si Ngiti siya’y bulungan –
“Sweetheart ko po ’tay makapamilya naman.”

“Papa ko po’y maka-Diyos at madasalin!”
Taas noong sabi ng bunsong si Hinhin.
“Good job anak… s’ya ba’y kakilala namin?”
“Opo! Siya’y pari sa simbahan natin.

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Advocate for Self-improvement M, A, and D are the initials of my two first names (Massuline and Antonio) and my mother's family name (Dupaya). Ligaya (a Filipino word which means happiness in English) is my family name. MAD is actually one of my nicknames aside from Tony and Ching. My full name is Massuline Antonio Dupaya Ligaya. Many times I was asked the question "Why do you write?" I don't write for material rewards nor adulation. When I write poems, stories, and essays, when I do research, the process of creating them gives me immense joy and seeing them completed brings me great satisfaction. I don't write for cash incentives, "likes," and "praises." I would be thankful should I get those but the happiness and sense of fulfillment I get while doing them and completing my works are my real rewards. Is teaching difficult? No! When I teach, I don't work but I play. My educational philosophy - "The classroom is my playground, the students are my playmates, and the subject is our toy." I am a lifelong learner too. My daily goal is to be better than I was yesterday. It's difficult, but it's worth the try. It's not for what I get from doing it but for what I become. Proud to be me! Proud to be a FILIPINO! TO GOD BE THE GLORY!

Posted on December 21, 2017, in Filipino Humor, Poetry, Tula and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: