Ang Boyfriend Ni Bunso

wrong-boyfriendIsang hapon sa bahay ni pareng Kulas
Mga anak na dalaga’y kinausap.
“Kumusta mga anak?” – kanyang bungad
Tatlong dalaga’y sabay-sabay nag-thumbs up.

Ang tatlong dalaga’y ating kilalanin
Ate sa magkakapatid ay si Lambing
Ang ditse’y  Ngiti kung kanilang tawagin
Bunso’t sanse ang palayaw nama’y Hinhin

“Nag-boyfriend na kami.” Wika ng panganay.
“Huwag ka pong magalit sa amin itay
Mga boyfriend namin mahal kaming tunay
Asahang kami’y nasa mabuting kamay.”

Dagdag ni Lambing – “BF ko’y makabayan.”
Tumango ang Kulas… mukhang nasiyahan.
Lalo na nang si Ngiti siya’y bulungan –
“Sweetheart ko po ’tay makapamilya naman.”

“Papa ko po’y maka-Diyos at madasalin!”
Taas noong sabi ng bunsong si Hinhin.
“Good job anak… s’ya ba’y kakilala namin?”
“Opo! Siya’y pari sa simbahan natin.

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Lifelong Learner I have three passions - teaching, writing, and learning. I am a Filipino currently residing and teaching in South Korea. I blog and vlog the things I write. I have two websites and two YouTube channels where I publish my works in my areas of interest. I also use Wattpad and Pinterest to publish my creative works. I am into research as well. Some of my articles were presented at conferences and published in indexed-journals. TO GOD BE THE GLORY!

Posted on December 21, 2017, in Filipino Humor, Poetry, Tula and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: