PWEDE BA

new

Nakakamanghang kahit ano ang gawin
Sukdol man sa langit kung kita’y mahalin
Bakit pag-ibig ko tuwing susukatin
Sisidlan mong gamit ‘di kayang punuin

Naglahong muli sa yakap mo ang higpit
Maging sa halik mo’y nawala ang init
Kung hinahangad mo na muling umalis
Samo’y sa pakiusap ika’y makinig

Bago sana kita muling palayain
Pwede ba nating pagsikapang alamin
Bakit ningas-kugon ang pag-ibig natin
Ayaw magluwat ang alab sa damdamin

Ngunit bakit nais mong ako’y iwanan
Kung sa makalawa’y muling babalikan
Pwede ba kasing aminin mo na lamang
Ligayang hanap mo ako ang may tangan

Pwede bang sa akin ay iyong aminin
Sobra bang mahigpit kung kita’y yakapin
May pagkukulang bang dapat kong punuin
Kung may nais sabihi’y h’wag nang kimkimin

Palabas sa pinto hirap kang humakbang
Dahil ang nais mo kita ay pigilan
Humarap ka’t mata ko sana’y titigan
Lumapit ka…yakapin ako at hagkan

Usapang ito’y h’wag na nating pagtagalin
Pwede namang atin na lamang tanggapin
Ang magkalayo’y ‘di natin kakayanin
Kaylangan kita’t ako’y kaylangan mo rin

(Mula sa awiting “Just Once” ni James Ingram)

Advertisement

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Lifelong Learner I have three passions - teaching, writing, and learning. I am a Filipino currently residing and teaching in South Korea. I blog and vlog the things I write. I have two websites and two YouTube channels where I publish my works in my areas of interest. I also use Wattpad and Pinterest to publish my creative works. I am into research as well. Some of my articles were presented at conferences and published in indexed-journals. TO GOD BE THE GLORY!

Posted on May 16, 2017, in Poetry, Tula and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: