Nang Ako’y Iwan

kite

(Based on William Brothers’ “Can’t Cry Hard Enough”)

Naging bingi ako sa iyong panaghoy

Bulag sa luha mong sa pisngi dumaloy

Bakit ba puso’y parang binasang kahoy

Sa init ng kalinga mo’y ‘di mapag-apoy

 

Ako’y tinik na sa laman mo’y binunot

Tiniis mo ang hapdi, naluha sa kirot

Mapagmahal mong puso biglang napagod

Lumisan ka’t ako’y ‘binaon sa limot

 

Nang maglaho ka’t sa tanaw ‘di maabot

Mundo ko’y parang tumigil sa pag-inog

Kapag kita’y naisip dibdib ko’y kikirot

Sa ilog ng pighati ako’y nalulunod

 

Sarangola ka palang kapag nabitawan

Madudurog ang puso sa panghihinayang

Sana pala hawak sa iyo’y hinigpitan

Hangin ma’y lumakas ‘di dapat binitawan

 

Para akong musmos na humahagulhol

Tumakbo papunta sa dulo ng burol

Sa sarangolang binatawan nais humabol

Inaabot pising dito’y nakabuhol

 

Sa langit malaya ka nang lumilipad

Nagtatampisaw sa ibabaw ng ulap

Tumitingala’t pilit kang hinahahap

Baka pisi mo’y akin pang mahagilap

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Advocate for Self-improvement M, A, and D are the initials of my two first names (Massuline and Antonio) and my mother's family name (Dupaya). Ligaya (a Filipino word which means happiness in English) is my family name. MAD is actually one of my nicknames aside from Tony and Ching. My full name is Massuline Antonio Dupaya Ligaya. Many times I was asked the question "Why do you write?" I don't write for material rewards nor adulation. When I write poems, stories, and essays, when I do research, the process of creating them gives me immense joy and seeing them completed brings me great satisfaction. I don't write for cash incentives, "likes," and "praises." I would be thankful should I get those but the happiness and sense of fulfillment I get while doing them and completing my works are my real rewards. Is teaching difficult? No! When I teach, I don't work but I play. My educational philosophy - "The classroom is my playground, the students are my playmates, and the subject is our toy." I am a lifelong learner too. My daily goal is to be better than I was yesterday. It's difficult, but it's worth the try. It's not for what I get from doing it but for what I become. Proud to be me! Proud to be a FILIPINO! TO GOD BE THE GLORY!

Posted on November 22, 2016, in Poetry, Tula and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: