H’wag Nang Itanong

love

(Inspired by John Farnham’s “Please Don’t Ask Me”)

Tatanungin mo pa ba laman ng isip
Batid mong ‘ngalan mo dito’y nakaukit
Batid mong masidhi ang aking pananabik
Na makita ka’t mayakap nang mahigpit

Tanong mo ay bakit ‘di kita lapitan
Kung sabik ako’y bakit ‘di kita hagkan
Sa halip yumakap kita’y nilayuan
Takot na pagtangi ko’y iyong malaman

Sa gabi ang diwa ko’y gising na gising
Ngiti mo’y ilaw sa silid kong madilim
Pagpikit ng mata’y kita na’y kapiling
Nagkukunwari na pwede kang angkinin

Sa pagkukunwari’y lalo lang nasasaktan
Ngunit hindi pwede na iyong malaman
Kaya’t mahal man kita’t pinananabikan
Sapat nang sa malayo kita’y pagmasdan

Kung bakit sana ay h’wag akong  tanungin
Kung mahal kita’y bakit ayaw kong sabihin
Kung malaya lang akong kita’y ibigin
Pagmamahal sa ‘yo di ibubulong sa hangin

About HARDPEN

Teacher-Writer Hardpen is my nom de plume. My real name is Massuline Antonio Dupaya Ligaya. Many times I was asked the question, "Why do you write?" I don't write for rewards nor adulation. When I write poems, stories or essays, seeing them completed gives me immense joy and satisfaction. The happiness and sense of fulfillment I feel when completing my works are my rewards. When I teach, I don't work but I play. The classroom is my playground, the students are my playmates, and the subject is our toy. Proud to be me! Proud to be a FILIPINO! TO GOD BE THE GLORY!

Posted on May 24, 2016, in Love, Poetry, Tula and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: