Blog Archives

Isang Pagninilay

cross
Sa bundok ng Golgota’y umakyat
Pinasan ang krus hirap na hirap
Alas tres ng hapon nang maganap
Pagkakatawang taong nagwakas
 
Kasalanan ay koronang tinik
Sibat na tumusok sa gilid
Kay Hudas tayo ay ang naghatid
Nang sa Mesiya s’ya ay humalik
 
Hinayaang si Hudas magtaksil
Di ba’t kusang loob nagpakitil
Utang nati’y sa Kanya siningil
Ang utang nating mga nagtaksil
 
Di ba’t dugo n’ya’y ipinanlinis
Sa pagkatao nating madungis
Kusang loob buhay ibinuwis
Nang tayo’y makapiling sa langit
%d bloggers like this: