MANALANGIN

girl-praying1Buksan ang bintana’t, kurtina’y hawiin
Pagsikat ng araw iyong salubungin
Kapag dumampi na ang sariwang hangin
Pumikit ka na’t umusal ng panalangin.

Ibulong sa hangin ang iyong hiling
At manalig sanang ikaw ay didinggin.
Pasasalamat sa Kanya’y iparating
Pagpapatawad Niya’y iyong hilingin.

Ibulalas sa hangin, iyong hinaing
Ipanalanging ito’y Kanyang lusawin.
Dusa’t kabiguan mo’y ibuga sa hangin
Sa iyong isipa’y burahi’t limutin.

Taimtim sanang manalangin sa Kanya
Kung ika’y naligaw, manumbalik ka na
Muli mong balikan ang tahanan Niya
Kung ikaw ay kakatok,  pagbubuksan ka.

Matuto ka sanang tumawag sa Kanya
Nang ika’y puspusin ng saya’t pag-asa
Sa Kanya’y sumandal, manampalataya
Bubukal sa balon mo’y maraming biyaya.

Advertisement

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Lifelong Learner I have three passions - teaching, writing, and learning. I am a Filipino currently residing and teaching in South Korea. I blog and vlog the things I write. I have two websites and two YouTube channels where I publish my works in my areas of interest. I also use Wattpad and Pinterest to publish my creative works. I am into research as well. Some of my articles were presented at conferences and published in indexed-journals. TO GOD BE THE GLORY!

Posted on April 12, 2020, in Panalangin, Poetry, Prayers, Tula and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: