Muling Umawit

the-silhouette-of-a-lonely-man-vector-16961044

Ayaw nang umawit ng puso kong paos
Biglaang huminto ayaw nang tumibok
Damdaming namanhid walang kumukurot
Hindi na masaya, hindi rin malungkot

Balag sa isipa’y ayaw nang gapangan
Nang mga ala-alang sa aki’y nagdaan
Lungkot at saya’y tila nakalimutan
Ligaya’t siphayo’y ayaw ng balikan

Naging manhid – damdamin ay naging tigang
Luha’t ngiti nawalan ng kahulugan
Tula sana’y magsilbi kong kaligtasan
Ibalik sa puso, nawalang pakiramdam

Ngunit walang saysay, aking taludturan
Kung daang pabalik ‘di ko lalakaran
Pinto ng ala-ala ko’y iyong buksan
Sa loob nito ako sana’y samahan

Doo’y samahan ako kahit lang saglit
Turuan ang puso kong muling umawit
Ating muling paindayugin sa pantig
Ang kahulugan ng tunay na pag-ibig

Advertisement

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Lifelong Learner I have three passions - teaching, writing, and learning. I am a Filipino currently residing and teaching in South Korea. I blog and vlog the things I write. I have two websites and two YouTube channels where I publish my works in my areas of interest. I also use Wattpad and Pinterest to publish my creative works. I am into research as well. Some of my articles were presented at conferences and published in indexed-journals. TO GOD BE THE GLORY!

Posted on April 11, 2018, in Giving Love Another Chance, Poetry, Tula and tagged , , . Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. Iba talaga ang dating ng tula pag Tagalog… Na sa bucket list ko pa rin ang sumulat ng tula at kanta sa sarili nating wika.. na kakalungkot aminin na isang tula at isang kanta na Tagalog pa lang ang na isusulat ko.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: