Muling Umawit

the-silhouette-of-a-lonely-man-vector-16961044

Ayaw nang umawit ng puso kong paos
Biglaang huminto ayaw nang tumibok
Damdaming namanhid walang kumukurot
Hindi na masaya, hindi rin malungkot

Balag sa isipa’y ayaw nang gapangan
Nang mga ala-alang sa aki’y nagdaan
Lungkot at saya’y tila nakalimutan
Ligaya’t siphayo’y ayaw ng balikan

Naging manhid – damdamin ay naging tigang
Luha’t ngiti nawalan ng kahulugan
Tula sana’y magsilbi kong kaligtasan
Ibalik sa puso, nawalang pakiramdam

Ngunit walang saysay, aking taludturan
Kung daang pabalik ‘di ko lalakaran
Pinto ng ala-ala ko’y iyong buksan
Sa loob nito ako sana’y samahan

Doo’y samahan ako kahit lang saglit
Turuan ang puso kong muling umawit
Ating muling paindayugin sa pantig
Ang kahulugan ng tunay na pag-ibig

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Advocate for Self-improvement M, A, and D are the initials of my two first names (Massuline and Antonio) and my mother's family name (Dupaya). Ligaya (a Filipino word which means happiness in English) is my family name. MAD is actually one of my nicknames aside from Tony and Ching. My full name is Massuline Antonio Dupaya Ligaya. Many times I was asked the question "Why do you write?" I don't write for material rewards nor adulation. When I write poems, stories, and essays, when I do research, the process of creating them gives me immense joy and seeing them completed brings me great satisfaction. I don't write for cash incentives, "likes," and "praises." I would be thankful should I get those but the happiness and sense of fulfillment I get while doing them and completing my works are my real rewards. Is teaching difficult? No! When I teach, I don't work but I play. My educational philosophy - "The classroom is my playground, the students are my playmates, and the subject is our toy." I am a lifelong learner too. My daily goal is to be better than I was yesterday. It's difficult, but it's worth the try. It's not for what I get from doing it but for what I become. Proud to be me! Proud to be a FILIPINO! TO GOD BE THE GLORY!

Posted on April 11, 2018, in Giving Love Another Chance, Poetry, Tula and tagged , , . Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. Iba talaga ang dating ng tula pag Tagalog… Na sa bucket list ko pa rin ang sumulat ng tula at kanta sa sarili nating wika.. na kakalungkot aminin na isang tula at isang kanta na Tagalog pa lang ang na isusulat ko.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: