AKO’Y LAYUAN

walk away

Humakbang kang palayo sa akin
Kinabukasan mo’y h’wag sirain
Pag-ibig mo sana’y h’wag sayangin
Mahalin ka’y ‘di ko pwedeng gawin

Ang maging tayo’y isang pangarap
Na ‘di kaylan man pwedeng matupad
Ang ibigin kita’y ‘di marapat
Dahil sa dusa ka masasadlak

H’wag kang lumuha, h’wag mong damdamin
Nais ko ma’y ‘di pwedeng pilitin
Masakit ma’y dapat na tanggapin
Hindi ka pwedeng hagka’t yakapin

Bakit nang dumating ka’y huli na
Hindi na malayang ibigin ka
Kung noon sana tayo nagkita
Kuwento nati’y naging masaya

H’wag ka nang sa aki’y magpaalam
Baka kasi kita pa’y pigilan
Humayo ka na’t ako’y layuan
Pagsikapan mong ako’y kalimutan

Paglayo mo’y aking daramdamin
Pagluha’y mahirap na pigilin
Matapos kasing ako’y ibigin
Tinulak kang palayo sa akin

(Mula sa kantang “Walk Away” ni Matt Monro)

Advertisement

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Lifelong Learner I have three passions - teaching, writing, and learning. I am a Filipino currently residing and teaching in South Korea. I blog and vlog the things I write. I have two websites and two YouTube channels where I publish my works in my areas of interest. I also use Wattpad and Pinterest to publish my creative works. I am into research as well. Some of my articles were presented at conferences and published in indexed-journals. TO GOD BE THE GLORY!

Posted on May 25, 2017, in Literature, Poems, Poetry, Tula and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: