Kapag Umibig

Winika ni Balagtas ating balikan
Pag-ibig daw… “labis makapangyarihan.”
Kapag pinana’t sa puso’y tinamaan
Utak ay lumilipat sa talampakan

Wika nila’y kapag tumibok ang puso
Pupungay ang mata tutulis ang nguso
Lutang at tulala parang tinotoyo
Nagiging pasaway tumitigas ang bungo.

Kapag umibig lahat ay sasawayin
Mga bilin ni nanay ‘di papansinin
Upang ang kasintahan ay makapiling
Mataas man ang bakod ay aakyatin.

Basta’t ang pag-ibig ay masunod lamang
Basta’t kasama mahal na kasintahan
Tatakas at lahat ay tatalikuran
Magiging bingi’t magbubulag-bulagan.

Animo kasi na shabu ang pag-ibig
Kapag tinamaan ka’y t’yak na maaadik
Harangan ka man ng sibat o ng kampit
Bisig ng sinta mo’y yayakaping pilit.

Kung bakit ganoon mahirap sagutin
Hiwaga ng pag-ibig mahirap arukin
“Gamitin ang isip…” kay daling sabihin
Ngunit tibok ng puso’y  mahirap pigilin.

Pag-ibig ay kantang puso ang aawit
Isip ma’y matalas ‘di ito malilirip
Pag-ibig… wikang puso lang ang gagamit
‘di mabibigkas ng pipi’t binging isip.

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Advocate for Self-improvement M, A, and D are the initials of my two first names (Massuline and Antonio) and my mother's family name (Dupaya). Ligaya (a Filipino word which means happiness in English) is my family name. MAD is actually one of my nicknames aside from Tony and Ching. My full name is Massuline Antonio Dupaya Ligaya. Many times I was asked the question "Why do you write?" I don't write for material rewards nor adulation. When I write poems, stories, and essays, when I do research, the process of creating them gives me immense joy and seeing them completed brings me great satisfaction. I don't write for cash incentives, "likes," and "praises." I would be thankful should I get those but the happiness and sense of fulfillment I get while doing them and completing my works are my real rewards. Is teaching difficult? No! When I teach, I don't work but I play. My educational philosophy - "The classroom is my playground, the students are my playmates, and the subject is our toy." I am a lifelong learner too. My daily goal is to be better than I was yesterday. It's difficult, but it's worth the try. It's not for what I get from doing it but for what I become. Proud to be me! Proud to be a FILIPINO! TO GOD BE THE GLORY!

Posted on September 1, 2021, in Creative Writing, Poetry, Tula. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. Nasubukan na po ba ninyong sumulat ng tula sa Filipino?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: