Kapag Umibig

Winika ni Balagtas ating balikan
Pag-ibig daw… “labis makapangyarihan.”
Kapag pinana’t sa puso’y tinamaan
Utak ay lumilipat sa talampakan

Wika nila’y kapag tumibok ang puso
Pupungay ang mata tutulis ang nguso
Lutang at tulala parang tinotoyo
Nagiging pasaway tumitigas ang bungo.

Kapag umibig lahat ay sasawayin
Mga bilin ni nanay ‘di papansinin
Upang ang kasintahan ay makapiling
Mataas man ang bakod ay aakyatin.

Basta’t ang pag-ibig ay masunod lamang
Basta’t kasama mahal na kasintahan
Tatakas at lahat ay tatalikuran
Magiging bingi’t magbubulag-bulagan.

Animo kasi na shabu ang pag-ibig
Kapag tinamaan ka’y t’yak na maaadik
Harangan ka man ng sibat o ng kampit
Bisig ng sinta mo’y yayakaping pilit.

Kung bakit ganoon mahirap sagutin
Hiwaga ng pag-ibig mahirap arukin
“Gamitin ang isip…” kay daling sabihin
Ngunit tibok ng puso’y  mahirap pigilin.

Pag-ibig ay kantang puso ang aawit
Isip ma’y matalas ‘di ito malilirip
Pag-ibig… wikang puso lang ang gagamit
‘di mabibigkas ng pipi’t binging isip.

Advertisement

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Lifelong Learner I have three passions - teaching, writing, and learning. I am a Filipino currently residing and teaching in South Korea. I blog and vlog the things I write. I have two websites and two YouTube channels where I publish my works in my areas of interest. I also use Wattpad and Pinterest to publish my creative works. I am into research as well. Some of my articles were presented at conferences and published in indexed-journals. TO GOD BE THE GLORY!

Posted on September 1, 2021, in Creative Writing, Poetry, Tula. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. Nasubukan na po ba ninyong sumulat ng tula sa Filipino?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: